Nyhetsbrev FVM 4 maj 2022

Publicerad:

Något av innehållet: Webbinariet Forum FVM Millennium med tema rehabilitering finns att se i efterhand, första omgången av systemunderhållsutbildningar är genomförd och arbetet med att ta fram lösningar för informationsutbyte mellan vårdgivare fortsätter. Längst ned på sidan finns en länk till nyhetsbrevet i sin helhet.

Forum FVM Millennium tema rehabilitering

I senaste avsnittet av Forum FVM Millennium står rehabilitering i fokus. Se exempel på hur Millennium används för bedömning och insatser i slutenvård, övergången till hemmet för fortsatta insatser via understödd hemgång/hemrehabteam och därefter primärvård. 

Underhållsutbildning i Millennium 

I april genomfördes de första underhållsutbildningarna i systemet Millennium. De som i dag har rollen som konfigurationsanalytiker i programmet FVM lär sig att underhålla, felsöka och göra ändringar i Millennium.

Fortsatt arbete med option 1 

Funktionaliteten för informationsutbyte mellan vårdgivare ses över utifrån målen och intentionerna i strategin för en god och nära vård i Västra Götaland. 

Här finns hela nyhetsbrevet: Nyhetsbrev FVM 4 maj 2022