Sammanhållet och samverkan på Regionalt ledarforum FVM

Publicerad:
Två personer står i en studio framför stå-bord med mikrofoner. Till vänster en kvinna i 60-årsåldern, till höger en man i 60-årsåldern.
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör VGR, och Peter Lönn, kommundirektör Härryda kommun, på Regionalt ledarforum FVM 23 september 2022

”Jag är stolt över att det händer så mycket i våra verksamheter just nu!”, sa Ann-Sofi Lodin, regiondirektör Västra Götalandsregionen, till de som följde det digitala mötet Regionalt ledarforum FVM den 23 september. Tillsammans med Peter Lönn, kommundirektör Härryda kommun, betonade hon vikten av samverkan för invånarnas bästa - oberoende av vilka IT-system som införs.

Regionalt ledarforum FVM – som i direktsändning döptes om till Regionalt ledarforum sammanhållen hälso- och sjukvård - arrangeras gemensamt av VGR och VästKom och vänder sig i första hand till chefer och ledare som arbetar med att införa den gemensamma vårdinformationsmiljön.

Under mötets första timme gavs en bild av det aktuella läget och vad som väntar de närmsta åren. Bland annat beskrev FVM:s programägare Ragnar Lindblad den nya tidplanen för arbetet, Monica Edgren, projektledare Kommun-FVM, gav ett kommunalt perspektiv på nuläget och i en förinspelad film samtalade Boubou Hallberg, sjukhusdirektör Södra Älvsborgs sjukhus, med David Feinberg, VD Oracle Cerner, om den utveckling och förbättring av hälso- och sjukvården som möjliggörs genom införandet av systemet Millennium.

- Genom att minska tiden som går åt till informationsöverföring i våra verksamheter så kan våra medarbetare ägna sig åt det enda vi inte kan digitalisera – det mänskliga mötet, säger Peter Lönn, kommundirektör Härryda kommun.  

Goda exempel på utvecklingsarbeten

Den andra timmen ägnades åt goda exempel på digitalisering och utveckling i Västra Götaland, utöver det arbete som görs inom ramen för programmet FVM. Representanter från både Elevhälsan, Regionhälsan och Habilitering & Hälsa vittnade om hur standardisering av rutiner och processer kan förbättra för både medarbetare och invånare.

Ett annat utvecklingsarbete som testas i pilotform på flera förvaltningar är egenmonitorering i hemmet. Här fick representanter från Närhälsan och Skaraborgs sjukhus berätta om sina erfarenheter och inte minst förmedla den övervägande positiva respons man fått från patienterna.

- Vi får mycket feedback från nöjda patienter som genom egenmonitorering får en djupare förståelse för sin sjukdom, säger Kajsa Quitz, verksamhetsutvecklare på Närhälsan.

Inspelning och presentation på Vårdskiftet

Du som inte hade möjlighet att följa mötet i direktsändning kan titta på inspelningen i efterhand på webbplatsen Vårdskiftet. Här finns också den presentation som visades.

Inspelning och presentation av mötet

Nästa möte i serien Regionalt ledarforum sammanhållen hälso- och sjukvård planeras till våren 2023, mer information går ut så snart datum är fastställt.