Vårdpodden: Inbyggda riktlinjer vägleder i arbetet

Uppdaterad:
Publicerad:
Collage av porträttbilder på två kvinnor i närbild.
Liselotte Bergqvist och Matilda Waltilla.

Vårdpoddens nya avsnitt handlar om hur riktlinjer och kunskapsstöd legat till grund för designen av Millennium, och vad det innebär för medarbetare och patienter.

Designen av Millennium görs inom olika delområden. Utöver att rent tekniskt anpassa funktionalitet och arbetsflöden handlar en stor del av arbetet om att komma överens om gemensamma arbetssätt för alla som ska använda Millennium som nytt vårdinformationssystem i Västra Götaland. Medverkande i Vårdpodden är Matilda Waltilla och Liselotte Bergqvist som båda varit med och lett designarbetet inom olika delområden. 
 
- Idag har vi ofta riktlinjer vid sidan om och man behöver söka efter information på flera ställen. Nu har vi designat in riktlinjer i systemet, säger Liselotte Bergqvist, processledare i arbetsström mödravård och obstetrik. På så sätt blir Millennium ett stöd i arbetet - det blir lättare att göra rätt.  

- Man ska enkelt kunna hitta planer i Millennium för den vård som ska ges, vilka utredningar och behandlingar som ska göras vid olika scenarier, säger Matilda Waltilla, konfigurationsanalytiker i arbetsström medicinsk dokumentation. Det bidrar till en säkrare och mer jämlik vård. 

Vårdpodden: Inbyggda riktlinjer vägleder i arbetet 

Vårdpodden 

Vårdpodden handlar om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Fokus är ämnen med koppling till programmet FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö.