Vårdpodden: Läge för förändring med sikte på Millennium

Publicerad:
Collage av två porträttbilder.

När medarbetare i hälso- och sjukvården så småningom loggar in i Millennium för första gången så är det inte bara premiär för det nya vårdinformationssystemet utan även final för ett mycket omfattande förberedelsearbete. Vårdpodden handlar den här gången om lokala förberedelser i två av de förvaltningar i Västra Götalandsregionen som ska införa Millennium.

Medverkande i Vårdpodden denna gång är Erik Kullingsjö, implementeringsansvarig och projektledare i Habilitering & Hälsa och Karin Looström Muth, implementeringsansvarig på Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS.  De leder implementeringsarbetet i sina respektive förvaltningar med målet att införa Millennium på ett sätt så att hela organisationen är väl förberedd och allt är på plats.  
 
I Vårdpodden beskriver de hur de riggat sina organisationer utifrån lokala förutsättningar, chefernas betydelse för att det ska bli ett bra införande - och vad som kan göras redan nu med förändrade arbetssätt och ökad digitalisering för att underlätta övergången till Millennium. 

Nya arbetssätt redan nu

- Vi brukar likna införandet av Millennium vid en bussresa, säger Erik Kullingsjö. Cheferna är bussförare, förändringsambassadörer och Millennium-coacher är kartläsare och mekaniker. Alla behövs för att vi ska gå i mål, och projektorganisationen ska fungera som ett stöd. 
 
-  Oklarheten kring tidplanen har förstås påverkat oss, säger Karin Looström Muth. Samtidigt finns det mycket som vi kan göra redan nu. Vi tränar på nya arbetssätt för att kunna få nytta av Millennium när det kommer. Vi ökar mängden digitala besök, har påbörjat arbete med egenmonitorering i hemmet och vi använder oss av den digitala stöd- och behandlingsplattformens möjligheter. SÄS har också börjat införandet digitala kallelser. Så det finns mycket att jobba med här och nu som förbereder oss för det som kommer.  
 
 
Vårdpodden: Läge för förändring med sikte på Millennium   

Vårdpodden  

Vårdpodden handlar om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Fokus är ämnen med koppling till programmet FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö.