Vårdpodden: program Millennium – lång resa mot angeläget mål

Uppdaterad:
Publicerad:
Erik Fernholm och Annika Mortensen (fotot är ett collage av två bilder).
Erik Fernholm och Annika Mortensen (fotot är ett collage av två bilder).

Ett nytt vårdinformationssystem som samtidigt är grunden för en sammanhållen hälso- och sjukvård för invånarna i Västra Götaland – så kan man beskriva systemet Millennium. Vårdpoddens nya avsnitt handlar om de omfattande förberedelserna som leds av programmet Millennium (f d FVM). Från start till mål är programmet en resa på närmare tio år.

Gäster i Vårdpodden är två personer som varit med i arbetet i flera år, Annika Mortensen och Erik Fernholm. Annika Mortensen har varit programledare sedan 2017 då programmet startade inför upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem. Sedan den 1 november 2022 är hon programchef, vilket innebär operativt ansvar för införandet av Millennium i Västra Götaland.

- Det är ett stort och komplext arbete med många ingående projekt, säger Annika Mortensen. Jag ser fram emot att vi ska kunna visa systemet mer i sin helhet under hösten 2023 och jag tror och hoppas att många frågor och synpunkter som vi vet finns kommer att kunna besvaras då. Det vi nu bygger tillsammans kommer att göra skillnad på riktigt för patienter och närstående när väl Millennium är på plats.

Design som stödjer verksamhetens behov

Erik Fernholm har även han en ny roll i programmet, som medicinskt ansvarig. Kortfattat innebär uppdraget att han ansvarar för att den verksamhetsnära designen av Millennium utformas på ett sätt så att den stödjer verksamhetens behov, i enlighet med avtalet med leverantören. Erik Fernholm var tidigare projektledare för designen av Millennium inom projektet Standardisering och kliniskt innehåll, Soki.

- Nu håller jag i mer övergripande medicinska och kliniska frågor, säger Erik Fernholm. Till hjälp har jag flera andra parter som till exempel kunskapsorganisationen, Klinisk ledning, samordningsråden och de lokala implementeringsprojekten. Vi har köpt ett färdigt system men det ska självklart anpassas så att det fungerar bra i det dagliga arbetet i vården.

I Vårdpodden beskriver de medverkande komplexiteten i ett omfattande införande som Millennium, vad som väntar under 2023 och sist men inte minst vad de personligen ser som de stora vinsterna med Millennium som gemensamt vårdinformationssystem i Västra Götaland.

Vårdpodden: Program Millennium – lång resa mot angeläget mål

Vårdpodden  

Vårdpodden handlar om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Fokus är ämnen med koppling till den nya gemensamma vårdinformationsmiljön. 

Fotnot: De nya rollerna i program Millennium är resultatet av en översyn 2022 av styrning och ledning av digitaliseringen av hälso- och sjukvården i VGR, bland annat program Millennium som även bytt namn från tidigare namn FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö). Tidigare programägare Ragnar Lindblad är kvar som senior medicinsk rådgivare i programledningen.