Västra Götalandsregionen och Region Skåne utökar samarbetet kring Millennium

Publicerad:

Västra Götalandsregionen och Region Skåne har tecknat en överenskommelse om nära samarbete i förberedelserna av införandet av vårdinformationssystemet Millennium. Syftet är att i det fortsatta arbetet utforma en gemensam version av det digitala vårdsystemet. 

Västra Götalandsregionen och Region Skåne har sedan början av respektive projekt samarbetat på mer informell bas. Förhoppningen är nu att utökat samarbete ska ge ännu bättre förutsättningar för ett smidigt införande av systemet, och för att på bästa sätt uppfylla hälso- och sjukvårdens behov och invånarnas förväntningar på delaktighet och digitala lösningar i kontakten med vården. 

Samarbete ska underlätta införandet

Målsättningen är att det bara ska finnas en svensk version av Millennium. Oavsett om man bor i Borås eller i Helsingborg, har man i grunden samma behov. Samma lagar och nationella riktlinjer är grunden för svensk hälso- och sjukvård och det ska avspeglas i det nya vårdinformationssystemet.   

- Genom samarbetet med region Skåne kommer vi tillsammans att skapa en svensk version av Millennium, och det ser vi fram emot. Det kommer också att underlätta för oss i regionerna när vi stöter på utmaningar, till exempel hur vi ska tolka lagar och regler. Samarbetet stärker också regionernas roll i kontakterna med leverantören Cerner, säger Boel Mörck, samordnare för projektet Framtidens vårdinformationsmiljö i Västra Götalandsregionen. 

Med en formell överenskommelse mellan regionerna fortsätter nu utformningen av samarbetet mer i detalj och vilka gemensamma uppgifter som man ska fokusera på. Den gemensamma styrgruppen FVM/SDV kommer i praktiken att ha det yttersta mandatet att göra överenskommelser om samordning mellan regionerna i frågor relaterade till Millennium. Dessa frågor kommer därefter att ha sin självständiga interna process i de båda regionerna.

Bakgrund 

Västra Götalandsregionen och Regions Skåne har var för sig slutit ett avtal med Cerner Sverige AB, som ingår i koncernen Oracle Cerner, om leverans av vårdinformationssystemet Millennium. Det ska ersätta nuvarande stora journalsystem i respektive region och innehåller även beslutsstöd, patientadministrativa funktioner och annat. 

I VGR drivs arbetet med att anpassa och implementera systemet tillsammans med Cerner inom ramen för programmet FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö. I Region Skåne benämns implementeringsprojektet SDV, Skånes digitala vårdsystem.