Granskning av färdig design och nya arbetssätt

Uppdaterad:
Publicerad:
Flera personer med datorer sitter vid ett bord och lyssnar på en man som visar bilder på en stor skärm.
Daniel Olsén, konfigurationsanalytiker i arbetsström akutsjukvård, under onsdagens arbetsflödesgranskning på SÄS. Fotograf: Pernilla Lundgren.

Nu är de lokala arbetsflödesgranskningarna i gång – ett sätt att förbereda verksamheterna på funktionalitet och nya arbetssätt som kommer med Millennium. Först ut var möten inom område akutsjukvård och psykiatri som hölls på Södra Älvsborgs sjukhus i slutet av oktober. 

Arbetsflödesgranskningarna är en del av de lokala implementeringsprojektens förberedelser i södra området, inför att Millennium ska införas. Arbetet är baserat på leverantörens modell för implementering men anpassat till förutsättningarna i VGR, hos privata vårdgivare och kommuner i Västra Götaland. 

Demonstrationer och dialog

Först ut – och piloter för arbetssättet och processen – är verksamhetsområdena akutsjukvård och psykiatri. Demonstrationer av Millennium och material som beskriver förändringar jämfört med dagens journalsystem inom olika områden ligger till grund för dialog med företrädare för berörda verksamheter. Införandeansvariga på förvaltningar som ingår i senare etapper kan ta del av inspelat material till mötena och tar en observatörsroll. 

- Vi börjar i liten skala och utvecklar metoden allt eftersom arbetet i programmet färdigställs och fler vårdområden tillkommer, säger Johnie Berntsson, implementeringsansvarig i program Millennium. Det viktiga är att vi tillsammans skapar gemensam kunskap och hjälps åt för att införandet ska bli så bra som möjligt. 

En av deltagarna vid genomgången av vad införandet av Millennium innebär för akutsjukvården var Rikard Bjuveus, Millenniumansvarig för verksamhetsområde akutsjukvård på Södra Älvsborgs sjukhus.

- Jag har i olika roller arbetat med Millennium sedan 2019, så att nu få se det färdiga resultatet är både spännande och roligt, säger han. Känslan är att vi nu går in i en helt ny fas och att vårt interna arbete nu börjar på allvar. Det är nu vi ska förbereda oss för nya arbetssätt och på hur vi bäst tar vara på systemets potential.

Fortsatt arbete framåt 

Flödesarbetet är ett sätt att stötta det lokala förändringsarbetet. Efter mötena ansvarar varje förvaltning för att fortsätta analysera och planera för det egna införandet, till exempel genom att identifiera förändringsaktiviteter och se över eventuella lokala rutiner.  

På regional nivå hålls uppföljande möten för att säkerställa att frågor och oklarheter som berör alla omhändertas på rätt sätt framåt. Vissa frågor går tillbaka till program Millennium för att jobba vidare med, andra tas om hand i samordningsråden för olika medicinska områden. En del frågor kommer att hanteras i den ordinarie linjeorganisationen med Koncernkontoret som samordnande part tillsammans med de införandeansvariga för hälso- och sjukvårdens digitalisering.

Syftet är att säkerställa att frågor som behöver gemensamma lösningar ska samordnas för både VGR, kommuner och privata vårdgivare. De lokala arbetsflödesgranskningarna fortsätter under hösten och våren.