Chefens roll i fokus när Millenniumlabbet fick besök

Uppdaterad:
Publicerad:
Collage av tre bilder som visar personer i en stor föreläsningssal och en mindre bild där en grupp personer tittar på datorskärmar.

Införandet av Millennium är en av Västra Götalandsregionens (VGR:s) viktigaste prioriteringar i år. Nyligen träffades hälso- och sjukvårdens förvaltningsledningar för att känna på systemet och få djupare förståelse för vad införandet i höst innebär.

Med Millenniumstarten bara ett drygt halvår bort var temat självklart när hälso- och sjukvårdens förvaltningsledningar träffades för första gången i år. Den 11 april besökte de Millenniumlabbet och fick känna på systemet som snart är en del av vardagen. Det blev också samtal om vad som kommer att krävas av dem som chefer fram till införandet den 12 november.

Doug Dickey från leverantören Oracle pratade bland annat om framgångsfaktorer från andra införanden i världen och nummer ett på listan över framgångsfaktorer är högsta ledningens engagemang.

Så tyckte deltagarna

Mötesdeltagarna delades in i sex grupper och besökte sex stationer som på olika sätt handlade om Millennium, bland annat fick de konkreta demo-visningar av systemet.

– Jag har en skeptisk forskarhjärna, men har fått en spirande känsla av att detta kommer bli bra. Den stora utmaningen jag tänker på är hur vi kan förmedla detta till första linjens chefer på ett bra sätt, sa Marie Rusner, FOUI-chef, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS).

En station handlade om kommunikation i förändringsarbete, och där reflekterade bland andra Markus Håkansson, verksamhetschef SÄS samt ordförande i samordningsråd bild- och funktionsmedicin VGR:

– Nu när vi står bara månader från införande så tänker jag att det här, det kommer vi att fixa. Det har varit svårt att prata klokt om detta två år innan – med en pandemi mitt i. Vi som leder kan också vara en del av motståndet, det är lätt att hänga på alla problem. Men vi måste skaka av oss det motståndet.

Delade med sig

Från SÄS och Närhälsan delade sjukhusdirektör Joakim Höstner och primärvårdsdirektör Jörgen Thorn med sig av hur de jobbar med förberedelser på hemmaplan och vilka möjligheter de upptäckt med systemet.

– Nyttorna kommer successivt under arbetets gång. Vi kommer få en helt annan grund att stå på, till exempel tillsammans med kommunerna. Nu behöver vi fokusera på förändringsledning, vad vi behöver börja med, sluta med, och fortsätta göra, sa Jörgen Thorn.

Joakim Höstner nämnde komplexiteten i arbetet, och utmaningen i att styra och leda sådant arbete – men pratade också om de möjligheter som blir när man i primärvården, i realtid, kan följa patienter på akutmottagningen.

Sjukhusdirektör Boubou Hallberg berättade i sin tur om Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) arbete med digitalisering, men också om att VGR blir allt bättre på att jobba mer enhetligt. Som exempel gav han beslutet att breddinföra SU:s sätt att, med hjälp av AI, minska fallskador.

Håll i gång dialogen

Doug Dickey från leverantören Oracle var speciellt inbjuden för att tala om vad chefer och medarbetare kan förvänta sig under de kommande månaderna, såväl innan som under införandet. Han underströk hur viktiga cheferna är för att den här stora förändringen ska gå bra och menade att de behöver hålla i gång dialogen, ge sig tid att förklara och skapa utrymme för förberedelser. Cheferna fick också en inblick i hur Millennium kommer att utvecklas framöver.