Vårdpodden: Snabb digital utveckling att vänta för vården

Publicerad:
Porträttbilder på Annie Axelsson och Susanne Gustavsson.
Annie Axelsson och Susanne Gustavsson.

Ett måste – men också en möjlighet. Vårdpodden tar i det nya avsnittet greppet om ämnet digitalisering i hälso- och sjukvården: vad det innebär i praktiken, varför det är nödvändigt och vilka fördelar det kan ge för både patienter, medarbetare och verksamheten i stort – om man gör rätt satsningar på ett bra sätt.

Två personer med stor erfarenhet av frågorna är Susanne Gustavsson och Annie Axelsson från Skaraborgs sjukhus som båda medverkar i Vårdpodden.

Susanne Gustavsson är barnmorska till yrket och har arbetat 40 år på Skaraborgs sjukhus, varav ungefär 20 år med utvecklingsfrågor. Den senaste rollen var som digitaliseringschef, med bland annat ansvar för det kommande införandet av Millennium. Nu har hon bytt jobb och har ett regionalt perspektiv på samma frågor, som strateg på hälso- och sjukvårdsutvecklingsstaben på Koncernkontoret.

Stor omställning som kräver tydligt syfte

- Vi vet att det kommer att vara färre personer i arbetsför ålder som kan jobba inom vården samtidigt som vi har fler personer som behöver vård, säger Susanne Gustavsson. Vi behöver hitta nya arbetssätt för att detta ska gå ihop och då är digitaliseringen ett bra redskap. Men det är en gigantisk omställning som kräver ett stort utvecklingsarbete på samma sätt som med all kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Syftet och målen måste vara väldigt tydliga.

Annie Axelsson är distriktssjuksköterska i grunden och har haft olika uppdrag genom åren, bland annat som enhetschef. Hon är nu utvecklingsledare på enhet verksamhetsutveckling och samtidigt nybliven doktorand på Högskolan i Skövdes forskarutbildning Hälsa i det digitala samhället. Annie Axelsson ska de närmaste åren forska om digitala införanden med akutmottagningen i Skövde som exempel.

Forskning som ska ge viktiga lärdomar

- Vi kommer att införa många digitala lösningar och arbeta på ett annat sätt, säger Annie Axelsson. Genom att följa arbetet kan vi förstå hur vi gör det på bästa sätt så att verktygen verkligen blir ett stöd. På sikt hoppas jag att forskningen kan bidra till att vi ser hur hela digitaliseringsprocessen kan göras på bästa sätt, genom att fånga både negativa och positiva effekter.

- Det viktiga framåt är att vara öppen för förändringar, säger Susanne Gustavsson. Saker och ting kommer att fortsätta utvecklas och det kommer att gå fort när det gäller digitalisering.

Vårdpodden: Snabb digital utveckling att vänta för vården

Vårdpodden 

Vårdpodden handlar om de stora förändringar som genomförs inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Fokus är ämnen med koppling till den nya gemensamma vårdinformationsmiljön och andra digitala satsningar.