Barnuppdraget

Illustration av träd, som symboliserar tillväxt.

Barnuppdraget är ett omställningsuppdrag med syfte att skapa en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga.

Hälso- och sjukvården ska se till alla barn- och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling. Barn och unga har specifika förutsättningar, behov och varierande autonomi. Barn och unga är också beroende av de vuxna i sin närhet, vilket särskilt behöver beaktas i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Utvecklingsarbete pågår inom omställningen för barn och ungas hälso- och sjukvård tillsammans med samtliga berörda verksamheter. Ett arbete som genomsyras av ett systematiskt barnrättsperspektiv.

Aktuella fokusområden

Barnuppdraget utvecklar och prövar verksamhetslösningar tillsammans med berörda verksamheter. Nedan kan ni läsa vidare om några av de områden där det bedrivs förändringsarbete.

HBTQI familj

Sammanhållen vårdprocess

Barnuppdraget och Kunskapsstöd för psykisk hälsa har i nära samverkan med berörda verksamheter startat upp ett förändringsarbete inom Hälso- och sjukvården för en mer sammanhållen vårdprocess. Arbetet riktar sig gentemot målgruppen barn och unga med utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning.

ungdomar digitalt

Verksamhetslösningar

Barnuppdraget arbetade initialt med verksamhetspiloter där utvecklings- och förbättringsidéer prövades i olika verksamheter. Flertalet piloter visade sig leverera i resultat och breddas nu därför regionalt som innovativa verksamhetslösningar.

Barn under täcke

Systematiskt barnrättsarbete

Hälso- och sjukvården ska genomsyras av barnkonventionen och se till barn och ungas bästa möjliga hälsa och utveckling. För att säkerställa att barnets rättigheter beaktas i omställningen bedriver Barnuppdraget ett systematiskt barnrättsarbete.

Möte

Arena för nätverk

Barnuppdragets Arena för nätverk - en arena för kunskapsutbyte och gemensamt krafttag i arbetet för barn och ungas hälso- och sjukvård.

Nyheter

Här uppdateras några av de nyheter som pågår inom Barnuppdraget. Vill du följa omställningen ännu närmre - anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev nedan!

Rapport Barnuppdraget

Glada vänner håller om varandra
Här kan ni läsa en sammanställd rapport av lärdomar och resultat från Barnuppdragets uppstartsår. Samt om det uppdaterade nuläget inom omställningen och det fortsatta arbetet framåt.

 

Fördjupningsrapporter

Glatt barn håller hand
Nedan kan ni läsa fördjupningsrapporter inom de tre fokusområdena Nära Vård, Digitalisering och Koordination och samordning. Samt en lägesrapport om barn och ungas hälsa och mående i Västra Götalandsregionen 2023.

 

Barnveckan 2023

Barn äter

Barnuppdraget var med på Barnveckan 2023. Vi lyfte utvecklingsområdena "Sambandskartan", "Digitala vårdtjänster" och "KomIgång online".

 

Film om Barnuppdraget

Kontakt

Programansvar

Karin Andersson
Tel: 070 - 081 68 85
E-post: karin.ai.andersson@vgregion.se

Alternativt: barnuppdraget@vgregion.se.