Klinisk ledning

Klinisk ledning arbetar på uppdrag av koncernledning hälso- och sjukvård i VGR och har två huvudsakliga ansvarsområden. Gruppen ska dels omhänderta frågor om förändrade arbetssätt och processer som berör flera verksamhetsområden, dels säkerställa att designen av Millennium sker i linje med nationella och regionala riktlinjer.

Kontakt

För frågor om ärenden i Klinisk ledning: skriv till klinisk.ledning@vgregion.se 

Representanter i Klinisk ledning

Klinisk ledning utses av koncernledning hälso- och sjukvård. Nuvarande medlemmar:

 • Boubou Hallberg (ordförande) - sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Maria Andersson - chefsjuksköterska, NU-sjukvården
 • Leena Ekberg - strateg, Koncernkontoret
 • Helena Gustafsson - förste chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Per Gyllén - chefläkare, Regionhälsan
 • Per-Olof Hansson - chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Christoffer Larsson - chefsjuksköterska, Skaraborgs sjukhus
 • Magnus Kronvall - ordförande program- och prioriteringsrådet, Koncernkontoret
 • Anna Lindelöf - delprojektledare införandeansvarig för Elevhälsan samt förskolan i Millennium, VästKom 
 • Göran Matejka - biträdande sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Boel Mörck, ordförande programstyrgrupp Millennium, Koncernkontoret
 • Ann-Charlotte Nyrén - huvudprojektledare för Millennium option 1, VästKom
 • Monica Radeberg - chefläkare, Närhälsan
 • Martin Rösman - sjukhusdirektör, Sjukhusen i väster
 • Neri Samuelsson - förvaltningsdirektör, Habilitering och hälsa
 • Joacim Stalfors - förste chefläkare, Södra Älvsborgs sjukhus

Utöver dessa personer finns en vakans som kommunföreträdare.

Ställningstaganden i Klinisk ledning skickas till fastställda målgrupper och förvaltningarnas funktionsbrevlådor för vidare distribution. Mottagarlistorna framgår i respektive dokument.