Bli leverantör

Västra Götalandsregionens förvaltningar styr behovet av upphandlingar. När Västra Götalandsregionen publicerar upphandlingsdokument kan du och ditt företag vara med och lämna anbud för att kunna ha chans att bli leverantör till oss.

Västra Götalandsregionen tecknar inte avtal med leverantörer som på eget initiativ kontaktar förvaltningar/verksamheter eller koncerninköp i avsikt att marknadsföra sina produkter.

Upphandlingsplan 

Är du intresserad av att lämna anbud kan du se vår upphandlingsplan här:

Hämta upphandlingsdokument

För att hämta upphandlingsdokument eller lämna anbud i vårt upphandlingsverktyg behöver du ha ett konto. Detta är kostnadsfritt och skapas första gången du lämnar anbud. Följ länken nedan för att se aktuella upphandlingar.

Hämta upphandlingsdokument och lämna e-anbud

För support, kontakta tendsignsupport@mercell.com

Behovsstyrd upphandling

Koncerninköp genomför upphandlingar på uppdrag av verksamheter i Västra Götalandsregionen. Alla upphandlingar baseras på ett verkligt behov, s.k. ”behovsstyrd upphandling”.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) beskriver hur upphandlingar genomförs.  

Välkommen att kontakta oss

Vi värdesätter goda relationer med våra leverantörer och välkomnar nya företag som ännu inte är leverantör till oss.