E-handel

I Västra Götalandsregionens elektroniska handelsplats Marknadsplatsen sköts all handel av produkter. Elektronisk handel innebär att köpare och säljare utbyter affärsinformation - som t.ex. order, leveransavisering och faktura - elektroniskt, och att informationen hanteras automatiskt i parternas affärssystem.

En elektronisk anslutning till Marknadsplatsen gör det möjligt att ta emot avrop, skicka ordererkännande, faktura och uppdatera sina produkter och avtal. Allt detta sker i ett elektroniskt flöde. Att vara ansluten är en förutsättning för handel i Marknadsplatsen. Det finns två alternativ till anslutning: integrerat flöde eller Vismas Leverantörsportal.

Har du frågor om e-handel och anslutning till Marknadsplatsen, vänder du dig till leverantörssupporten. 

Vid tecknade av avtal ska en enkät fyllas i, för att informera VGR om vilket anslutningssätt som önskas. Enkäten skickas ut av marknadsplatssupporten (tidigare leverantörssupporten) via Edionet. Även en anslutningslänk till Vismas Leverantörsportal ska aktiveras.

Elektronisk handel är möjligt via nationell standard (SFTI), alternativt via leverantörsportal (webb). Västra Götalandsregionen arbetar med SFTI 6.1, 6.3 och 6.5. Det går även att skicka sveorder och svefaktura.

Västra Götalandsregionen använder sig av e-handel för köp av varor enligt beslut i regionfullmäktige. VGR använder sig av ett elektroniskt flöde från beställning till faktura.

Senast uppdaterad: 2019-03-06 16:24