För dig som beställare

Denna sida är till för dig som beställare i Marknadsplatsen och inte har tillgång till Västra Götalandsregionens intranät.

Västra Götaland agerar som inköpscentral för regionens kommuner för att säkerställa att vi har tillgång till samma sortiment av patientnära varor och tjänster. Ett gemensamt sortiment bidrar till en obruten vårdkedja för patienterna, men också till en god kompetens hos den personal som hanterar produkterna, vilket i sin tur främjar en god vård och omsorg för den enskilde.

 

Ordlista över olika status en beställning kan ha

Status

Sparad
Beställningen har sparats (befinner sig inte i någon beställningsprocess) för att kunna användas vid ett senare tillfälle

Avvaktar godkännande
Beställningen avvaktar godkännande

Avvaktar särskild attest
Beställningen avvaktar godkännande av koncerninköp

Avbruten
Beställaren har själv återkallat beställningen

Skickad till leverantör/er
Beställningen är godkänd och har skickats iväg till leverantör/er

Kvitterad
Samtliga produkter i beställningen har blivit kvitterade av beställaren

Delvis kvitterad
En del av de ingående produkterna i beställningen har levererats och blivit delkvitterade av beställaren

Nekad
Beställningen har nekats av godkännaren

Ogiltig regel
Konterat med värden som det inte finns attestregler för


Kontakt

010-441 02 00 är telefonnumret till Marknadsplatssupporten, här hittar du även e-postadresser och information om de olika knappvalen.

Sisjödepån

Till Sisjödepån vänder du dig om du har frågor kring transporter och leverans av det du beställt via Marknadsplatsen.