Startsida för Inköp och e-handel

två kollegor har arbetsmöte

 

Målet är att Västra Götalandsregionens inköp ska vara totalkostnadseffektiva, rättssäkra och ta tillvara konkurrensen på marknaden. Inköpen ska främja innovativa lösningar och säkerställa ekologiska och sociala hänsyn. Målsättningen överensstämmer med den nationella upphandlingsstrategins mål.

 

Varor och tjänster köps in för cirka 25 miljarder kronor årligen. 

GLN-nummer

Här kan du läsa mer om GLN (lokaliseringsnummer).