Inköp och e-handel

Nationell katalog för produkter och avtal (Katalogen) som tidigare använts för att hantera produkter och avtal har ersatts av Marknadsplatsen 2.0/Visma Proceedo.

Med anledning av förberedelser som utförs inför övergång till ny e-handelslösning MP2.0 och nytt system för Hjälpmedelstjänsten, kommer det från vecka 2 vara förändringsstopp, alternativt tillåtas begränsade förändringar i produkt- och avtalsinformation.

Har du säkerställt att dina avtalade produkter lästs in korrekt? Har du läst in samtliga avtal? Är det korrekt produkt- och avtalsinformation?