GLN - lokaliseringsnummer

För att registrera ditt företag som leverantör till Västra Götalandsregionen krävs det att du har ett GLN (lokaliseringsnummer). GLN används för handel i elektroniska flöden för att identifiera leverans- och fakturaadresser för både kunder och leverantörer. Varje GLN är unikt och bygger på en global standard, de har alltid samma format överallt i världen.

Som du nog redan vet identifieras leverans- och fakturaadresser i e-handel med lokaliseringsnummer (GLN). Du har säkert också noterat att order som skapas i Marknadsplatsen alltid innehåller GLN som är kopplat till verksamhetens godsadress.

För att beställa ett GLN behöver du abonnera på GS1 Företagsprefix. Ett företagsprefix är ett samlat begrepp för olika typer av nummer och standarder, där GLN är en typ av standard. GS1 Företagsprefix ger tillgång till alla tre delar i GS1-systemet:

  • Identifiering
  • Informationsbärare (streckkoder och EPC-taggar) 
  • Affärsprocesser för elektronisk handel

OBS! Ett företag behöver oftast bara ett GLN.

Full EDI leverantör – Business to business

Är du en leverantör med Full EDI anslutning till Marknadsplatsen, då är det särskilt viktigt att ert kundregister är förberett med uppdaterade GLN för verksamheterna i Västra Götalandsregionen.

GS1 directory förenklar och effektiviserar dina affärer. Det förbättrar kvalitet och effektivitet i informationsflödet mellan leverantörer och handel/offentlig sektor.

Här kan du hitta Västra Götalandsregionens aktuella GLN för gods- och leveransadresser. Vill du veta mer om hur GS1 direcory fungerar och hur ditt företag kan ha nytta av den kan du läsa på deras webbsida.

För prisfrågor vänligen kontakta GS1.

Med spårbarhet genom hela distributionskedjan går det att ta reda på vem som har tillverkat en vara och var den har sålts. GS1-systemets identiteter, informationsbärare och elektroniska affärsmeddelanden är verktygen som ger spårbarhet.

Spårbarhet gör det möjligt att:

  • Uppfylla lagkravet att företag inom tillverkning och distribution av livsmedel ska ha kontroll över varifrån ingredienser och färdiga produkter kommer och vart de levereras
  • Följa gods under transport och hålla rätt på varor i lager
  • Garantera en varas äkthet för till exempel läkemedel eller märkeskläder
  • Undvika piratkopiering för att öka säkerhet för konsumenten och för att upprätthålla rimliga affärsvillkor för företag
  • Skapa intern spårbarhet för till exempel kirurgiska instrument på sjukhus
  • Genomföra riktade återtag i distributionskedjan

På GS1nummerupplysning kan du söka på GLN nummer, där finns alla lokaliseringsnummer/GLN med tillhörande adresser samlade på ett ställe. 

Senast uppdaterad: 2017-10-23 14:50