Fairtrade Region

Västra Götalandsregionen är sedan december 2016 en Fairtrade Region. Diplomeringen är ett kvitto på att organisationen jobbar aktivt för rättvis handel.

Fairtrade-regioner är förhållandevis nytt i Sverige. 2015 blev landstinget Västmanland först ut att bli diplomerade. Fairtrade City är motsvarande diplomering för kommuner, och är betydligt mer utbrett. I Västra Götaland bor två av tre invånare i en Fairtrade City-diplomerad kommun.

Ett av kraven för diplomering är att organisationen ska konsumera varor producerade i enlighet med principer för rättvis handel. Dessutom ska det finnas tydliga och djärva mål kring etiska krav i upphandlingarna. 

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Målet är en världshandel med rättvisa villkor.

100 procent av allt kaffe som köptes in av Västra Götalandsregionen 2021 var Fairtrade-certifierat. 97 procent av alla bananer och 98 procent av allt te hade Fairtrade-certifiering under samma år.