Hållbar upphandling

Lagen om offentlig upphandling innebär att vi som upphandlande myndighet ska och i vissa fall bör visa social och ekologisk/miljömässig hänsyn. Denna hänsyn omvandlas till krav i våra upphandlingar. Som offentlig myndighet ansvarar vi inte bara för den egna organisationen, utan måste även se till att våra inköp bidrar till en hållbar utveckling i samhället i övrigt.

I alla våra upphandlingar ska balans uppnås mellan social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Balansen mellan dessa faktorer är ofta komplex och saknar ibland tydliga svar. Därför arbetar vi hela tiden aktivt med våra leverantörer, andra offentliga organisationer och internt för att göra ansvarsfulla inköp.

Sociala krav

De sociala krav vi ställer i våra upphandlingar syftar till att förbättra levnadsvillkoren för människor både inom och utanför Västra Götaland.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Här kan du läsa mer om våra sociala hållbarhetsmål: Hållbarhet – för varje människa och för vår planet - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Här kan du läsa mer om hur regionerna samarbetar kring hållbar upphandling: www.hallbarupphandling.se

 

Miljökrav

En stor del av Västra Götalandsregionens miljöpåverkan sker genom konsumtion av varor och tjänster. Denna påverkan kan minska genom att våra miljömål utgör en del av underlaget när Västra Götalandsregionens behov inför upphandling definieras, att tydliga miljökrav ställs vid upphandling och att dessa följs upp under avtalsperioden.

Här kan du läsa mer om våra miljömål: Miljömål 2030 - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)