Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För dig som är leverantör

Tittbehörighet till Marknadsplatsen

Nu har vi möjlighet att erbjuda en så kallad tittbehörighet till dina gällande avtalade produkter i Marknadsplatsen 2.0.
Tittbehörighet innebär att du som leverantör kan gå in och se dina avtalade produkter i Marknadsplatsen på samma sätt som kunden ser produkterna.
På så sätt har du möjlighet att få en överblick att produkterna är korrekt inlästa och produktinformationen komplett så att kunden kan beställa rätt.  

Vi ger ut en behörighet per leverantör, gärna till dig som hanterar katalogerna i Marknadsplatsen och den ska vara knuten till en e-postadress. 
Behörigheten gäller under tiden du har gällande avtal med Västra Götalandsregionen.

Vid ansökan i formuläret nedan ska följande uppgifter anges:

  • Leverantörsnamn
  • Kontaktperson
  • e-postadress
  • Organisationsnummer

Vi återkopplar till nämnd kontaktperson med inloggningsuppgifter.

Vid eventuella frågor om ansökan om behörighet kontakta Marknadsplats supporten.

Tänk på att företaget är ansvarig för inloggningsuppgifterna och endast används av behörig person.
Kontot är aktivt under 6 månader, dock längst så länge som avtalen med Västra Götalandsregionen är aktiva. 

Tittbehörighet till Marknadsplatsen

Steg för steg från avtal till beställningsbar produkt

Position Aktivitet Förklaring
1.  Avtal tecknas mellan VGR avtalsägare och leverantör  
2.  För att produkterna ska bli beställningsbara i Marknadsplatsen 2.0 registrerar VGR avtalen.   
3.  Som leverantör ska du svara på utskickad enkät från Marknadsplats supporten. I enkäten svarar du som leverantör på vilket anslutningssätt som önskas för att ta emot order och skicka faktura till VGR.
4. Som leverantör ska du också svara på utskickad inbjudan till Visma Proceedos Leverantörsportal. Används Leverantörsportalen redan mot annan kund gäller samma inloggning även mot VGR.  I Leverantörsportalen tar du som leverantör emot order och skickar faktura till VGR.
5. Som leverantör ska du fylla i en V6 katalog med avtalader produkter. Denna ska läsas in via Leverantörsportalen. Länk till mall V6 katalog samt användarguide för Leverantörsportalen. 
6. Detta görs i samband med nya avtal och uppdaterar i befintliga avtal. Det är viktigt att katalogerna innehåller avtalad och aktuell information, så att e-handeln oss emellan fungerar utan stopp och onödig adminstration.   
7. Tänk på att dela upp depå- och generellt sortiment i olika kataloger.  Depåsortiment är produkter som säljs via Sisjödepån. Generellt sortiment är produkter som säljs direkt från er som leverantör. 
8. Efter att din katalog har skickats in så valideras den av Marknadsplats supporten och godkänns så att de avtalade produkterna kan bli beställningsbara för kund.  

 

Så läser du in en katalog

Informationsbilaga e-handel allmän 2020.pdf

Informationsbilaga e-handel teknisk specifikation 2020.pdf

Leverantörsportalen

Logga in i leverantörsportalen

Användarmanualer

Vismas användarmanual för leverantörsportalen.pdf

Visma's Userguide, english.pdf

Förtydligande

I leverantörsportalen ska importtyp Full användas vid ändring, komplettering eller borttag av artiklar som inte finns i
den redan inskickade katalogen.

Aktuellt

Instruktionen tar upp orderlösa fakturor i Leverantörsportalen och hur du ändrar dina uppgifter.

Med anledning av förberedelser som utförs inför övergång till ny e-handelslösning MP2.0 och nytt system för Hjälpmedelstjänsten, kommer det från vecka 2 vara förändringsstopp, alternativt tillåtas begränsade förändringar i produkt- och avtalsinformation.

Senast uppdaterad: 2020-07-13 15:22