För dig som är leverantör

E-handelssystemet bakom Marknadsplatsen ersattes 25 februari 2019. Alla leverantörer som är anslutna till Marknadsplatsen ska därför ha flyttat sin anslutning till det nya systemet Visma Proceedo. För att produkter ska bli beställningsbara i Marknadsplatsen 2.0 registrerar VGR avtalen och det är du som leverantör som läser in dina produkter i kataloger mot dessa avtal.

Detta gör du i samband med nya avtal och uppdaterar i befintliga avtal. Det är viktigt att katalogerna innehåller avtalad och aktuell information, så att e-handeln oss emellan fungerar utan stopp och onödig administration.

Informationsbilaga - e-handel allmän 2019.pdf

TInformationsbilaga - teknisk specifikation 2019.pdf

Leverantörsportalen

Logga in i leverantörsportalen

Användarmanualer

Vismas användarmanual för leverantörsportalen.pdf

Visma's Userguide, english.pdf

Förtydligande

I leverantörsportalen ska importtyp Full användas vid komplettering av nya artiklar, uppdatering av matchande artiklar och borttagande av artiklar som inte finns i den postade katalogen.

Senast uppdaterad: 2019-05-16 14:17