Kataloghantering

För att dina avtalade produkter ska bli beställningsbara i Marknadsplatsen behöver du som leverantör läsa in dem i kataloger. Detta gäller både vid nytt avtalat sortiment och underhåll av befintligt sortiment i Marknadsplatsen.

En katalog omfattar ett avtal och ska, om det avtalade sortimentet ska säljas via Västra Götalandsregionens interna leverantörer (Sisjödepån eller Regiontryckeriet), delas upp i delkataloger. Tänk på att en avtalad produkt bara ska ingå i en katalog, inte i flera samtidigt.

All inläsning av kataloger görs efter dialog och överenskommelse med avtalsägare hos koncerninköp, Västra Götalandsregionen. 

Kataloghanteringen i Marknadsplatsen sker på följande sätt: 

  1. Leverantören och Västra Götalandsregionen kommer överens om ett nytt eller ändrat sortiment i avtal.
  2. Leverantören skapar eller uppdaterar en katalog. Den ska vara ifylld så utförligt som möjligt, och vid behov delas upp i två kataloger. Glöm inte att förankra med avtalsägaren i Västra Götalandsregionen.
  3. Leverantören läser in en komplett katalog mot rätt avtal eller delkatalog.
    Katalogen ska vara inläst snarast. Om inte kan vi inte garantera att produkterna blir synlig i Marknadsplatsen. 
  4. Marknadsplatssupporten granskar och validera katalogen. Katalogen kommer antingen godkännas eller avvisas. 
  5. Om katalogen godkänds uppdateras Marknadsplatsen med den nya eller uppdaterade katalogen.

Läsa in en katalog