Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hur går en utredning till?

Varje utredning på Dart börjar med ett remissmöte där vi bestämmer vilket upplägg som passar för patienten. Vi stämmer av och kommer fram till förslag på hur den ansvariga vårdmottagningen och patientens nätverk kan arbeta vidare på egen hand fram till nästa möte.

Inom sex veckor efter att Dart har tagit emot din remiss kommer vi att kalla till ett inskrivningssamtal. På inskrivningssamtalet vill vi på Dart träffa personal från den ansvariga vårdmottagningen och patienten eller personer från patientens nätverk. Mellan våra möten går det bra att ringa till oss på Dart för att ställa frågor.

Under inskrivningssamtalet bestämmer vi gemensamt ett passande upplägg för utredningen. Utredningen kan vara upplagd på två olika sätt:

  • Handledning. Vi på Dart handleder personal från den ansvariga vårdmottagningen i samråd med vårdnadshavare. Hur många gånger vi träffas varierar beroende på patientens behov.
  • Gemensam problemlösning. Vi på Dart arbetar tillsammans med personal från den ansvariga vårdmottagningen och personer från patientens sociala nätverk, till exempel vårdnadshavare och personal från förskola eller skola. Ibland är även patienten med på dessa möten, beroende på om hen vill och kan vara delaktig.

Gemensam problemlösning

Själva utredningen påbörjas i och med remissmötet. I en utredning med gemensam problemlösning som upplägg följs remissmötet ofta av ett planeringsmöte, några utprovningstillfällen, ett avstämningsmöte och till sist ett avslutande möte.

På planeringsmötet diskuterar vi aktuella problem och sätter upp mål för det fortsatta arbetet. Hur utprovningen går till anpassas efter varje patients förutsättningar och intressen. Det kan vara utprovning eller introduktion och utbildning kring kommunikationssystem, anpassningar, programvara och metodik. Ofta behöver personal från den ansvariga vårdmottagningen förskriva ett system eller hjälpmedel av något slag efter rekommendationer från Dart. Tillsammans gör vi individuella anpassningar av systemet eller hjälpmedlet så att det passar för patienten. Ofta hjälper vi också till med att utbilda och handleda personerna i nätverket.

När systemet eller hjälpmedlet är på plats och har anpassats efter patienten, och personer i nätverket har fått utbildning, har vi ett avslutande möte. Där sätter vi gemensamma mål som patienten, patientens sociala nätverk och den ansvariga vårdmottagningen ska arbeta mot.

Under själva perioden för utredningen har patientens anhöriga möjlighet att gå kurser på Dart utan kostnad.

Senast uppdaterad: 2022-11-30 08:52