Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hur går en utredning till?

Varje utredning på Dart börjar med ett första samtal där vi informerar om Dart och upplägget inför utredningen.

Inom sex veckor efter att Dart har tagit emot din remiss kommer vi att kalla till första samtalet. Om patienten är över 18 år deltar hen själv tillsammans med anhörig och/eller god man. För barn under 18 år deltar vårdnadshavare. Personal från den ansvariga vårdmottagningen deltar alltid.

Under första samtalet bestämmer vi gemensamt ett passande upplägg för utredningen. Utredningen utgår alltid från gemensam problemlösning. Det innebär att vi på Dart arbetar tillsammans med personal från den ansvariga vårdmottagningen och personer från patientens sociala nätverk, till exempel vårdnadshavare och personal från förskola eller skola. Ibland är även patienten med på dessa möten, beroende på om hen vill och kan vara delaktig.

Gemensam problemlösning

Själva utredningen påbörjas i och med första samtalet. I en utredning följs första samtalet ofta av ett planeringsmöte, några utprovningstillfällen, ett avstämningsmöte, en införandeperiod och till sist ett avslutande möte.

På planeringsmötet diskuterar vi aktuella problem och sätter upp mål för det fortsatta arbetet. Hur utprovningen går till anpassas efter varje patients förutsättningar och intressen. Det kan vara utprovning eller introduktion och utbildning kring kommunikationssystem, anpassningar, programvara och metodik. Ofta behöver personal från den ansvariga vårdmottagningen förskriva ett system eller hjälpmedel av något slag efter rekommendationer från Dart. Tillsammans gör vi individuella anpassningar av systemet eller hjälpmedlet så att det passar för patienten. Ofta hjälper vi också till med att utbilda och handleda personerna i nätverket.

När systemet eller hjälpmedlet är på plats och har anpassats efter patienten, och personer i nätverket har fått utbildning, har vi ett avslutande möte. Där sätter vi gemensamma mål som patienten, patientens sociala nätverk och den ansvariga vårdmottagningen ska arbeta mot.

Under själva perioden för utredningen har patientens anhöriga möjlighet att gå kurser på Dart utan kostnad.

Senast uppdaterad: 2023-12-15 11:05