Arbete pågår

Publicerad:
Två kvinnliga medarbetare i vården samtalar

Forskare på ISM har tillsammans med forskare från Umeå, Lund och Linköping fått i uppdrag av Myndighetens för Arbetsmiljökunskap (MYNAK), att skriva en kunskapssammanställning om det aktuella forskningsläget avseende risk-och friskfaktorer i svensk hälso-och sjukvård. Arbetet pågår för fullt!

  • Uppdraget har initierats av regeringen.
  • Syftet är att uppdatera läget kring framförallt den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns betydelse för hälsa, och välbefinnande hos den stora grupp av offentligt anställda som arbetar inom vårdsektorn.
  • Huvudfokus i rapporten kommer att ligga på att identifiera arbetsmiljöfaktorer på organisatorisk/strukturell nivå.
  • Tanken är att rapporten skall bli ett praktiskt hjälpmedel i det operativa arbetet med att, på organisationsnivå, förbättra arbetsmiljön i svensk hälso och sjukvård.
  • Från ISM deltar Magnus Åkerström och Agneta Lindegård Andersson.
  • Start 1 november 2022. Avslut 1 december 2023

Läs mer om uppdraget från MYNAK

Arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso-och sjukvårdspersonal, MYNAK