Hur leder man egentligen lagom många?

Uppdaterad:
Publicerad:

I den nya kunskapssammanställningen Leda lagom många, tittar forskarna Linda Corin, Maral Babapour Chafi och Anna-Carin Fagerlind Ståhl närmare på vad forskningen säger om antal medarbetare per chef och dess betydelse för ledarskap.

Inom ledarskapsfältet har det sedan länge funnits ett tydligt fokus på chefen som individ som till stora delar kommit att överskugga det faktum att chefer inte existerar i ett vakuum, utan också påverkas av den situation eller det sammanhang de verkar i. En faktor som påverkar det sammanhanget är antalet medarbetare som chefen ska ansvara för.

- Ledarskap är en kollektiv och relationell process och att ha många medarbetare påverkar såväl chefens egen arbetsmiljö som medarbetarnas och verksamhetens kvalitet. Flera studier i sammanställningen visade på att ledarskapets positiva effekter på exempelvis arbetstillfredsställelse och prestation riskerade att försvinna när kontrollspannen var breda och avståndet mellan chef och medarbetare var stort. säger Linda Corin som lett arbetet med kunskapssammanställningen.

Det sammanställningen också lyfter fram är att ingen siffra kan visa vad som är ”lagom” antal medarbetare per chef i alla sammanhang. Vad som är lagom varierar beroende på kontext: verksamhetens geografiska spridning och syfte, medarbetarnas och chefens arbetsuppgifter, och vilket organisatoriskt stöd som ställs till chefens förfogande.

- I slutändan är det organisationens prioriteringar och ambitioner kring chefers och medarbetares arbetsmiljö som är avgörande för vad som kan anses vara ett rimligt antal medarbetare per chef i en given kontext, säger Linda

Antal medarbetare per chef spelar alltså stor roll för ledarskapet, men det är också viktigt att komma ihåg att organisationer är komplexa system. Det är många faktorer som påverkar chefers arbetsmiljö och deras möjligheter att utöva ledarskap och påverka sina medarbetares arbetssituation. Till dessa förutsättningar kan – utöver antalet medarbetare – bland annat organisatoriskt stöd, balansen mellan ansvar och befogenheter, ansvarsområde och arbetsuppgifter nämnas.

Lär dig mer om chefers förutsättningar och hur man möjliggör att leda lagom många och läs hela rapporten via länken nedan:

Leda lagom många, 2023 (vgregion.se)