AFA finansierar nytt forskningsprojekt om friskfaktorer och arbetsmiljö

Uppdaterad:
Publicerad:
hans som pekar på en fyrkant

ISM är en del av forskningsprojektet Mätbar ORganisationshälsa genom Friskfaktorer som leder till hållbar ARbetsmiljö – MORFAR, som nu fått finansiering av AFA

Projektet leds av Jens Wahlström vid Umeå universitet och har fått finansiering via AFA:s nya FoU-program Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag.

MORFAR ska identifiera mätbara organisatoriska friskfaktorer som förutser organisationshälsa utifrån data som i dag redan finns tillgängliga inom många kommuner och regioner. Hos oss på ISM kommer Magnus Åkerström, forskningsledare delta i arbetet.

”Genom att använda en ny typ av analysmetod kan vi via MORFAR öka kunskapen kring hur olika friskfaktorer samverkar på arbetsplatsen. Det är viktigt för att om vi ska omsätta den kunskap och de datakällor vi redan har till insatser som främjar organisatorisk hälsa behöver vi bättre förstå hur dessa friskfaktorer samverkar med varandra, säger Magnus.

Det förväntade resultatet från MORFAR är en metod som kommuner och regioner kan använda sig av för att utifrån befintlig information från medarbetarenkäter och personaladministrativa system mäta organisationshälsa.

Läs mer på Umeå Universitets webbplats

Eller i artikel från Sunt arbetsliv Nytt sätt att mäta hur arbetsplatsen mår - Suntarbetsliv