Förändrat arbetssätt ger insatser på organisatorisk nivå

Uppdaterad:
Publicerad:
En hand som pekar på en figur

Hur får man till insatser som faktiskt leder till den förändring av arbetsmiljön som önskas? En processutvärdering av arbetsmiljösatsningen i Västra Götalandsregionen visar hur man kan öka andelen insatser på organisatorisk nivå, så att det bättre stämmer överens med den problembild man beskriver.

Vilka var hindren?

Resultatet av processutvärderingen som gjordes utifrån Arbetsmiljösatsningen 2017-2022 visade på följande hinder

  • Brist på kunskap hos verksamheter gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Brist på resurser i form av tid och bemanning både hos verksamheter och företagshälsovård (FHV)
  • Oklara och motstridiga roller mellan interventionsprogrammet och det dagliga arbetet

Hur gjorde man?

För att ta itu med dessa utmaningar utvecklade projektgruppen ansökningsprocessen kontinuerligt genom erfarenhet och lärdomar från tidigare år. Det innebar till exempel en ökad involvering av FHV med expertis inom arbetsmiljö samt ett ökat stöd till verksamheterna att genomföra en problemanalys och identifiera effektiva åtgärder.

Hur gick det?

Merparten av de beskrivna problemen inom arbetsmiljön var på en organisatorisk nivå under samtliga år och andelen åtgärder på en organisatorisk nivå ökade avsevärt från 39% 2017 till 89% 2022, vilket förändringarna i ansökningsprocessen kan tänkas vara anledningen till.

Läs mer här

Läs mer om hur man gjorde i den svenska sammanfattningen

Förändringar i interventionsprogrammet ledde till en ökad andel insatser på organisatorisk nivå

Forskningsprojektet StratSAM - Strategiski samverkan i offentlig sektor