Vi söker Chefer till intervjustudie om stöd till medarbetare vid psykisk ohälsa

Uppdaterad:
Publicerad:
Two wooden human figures communicating with speech bubbles on yellow background

Chefer har en viktig roll i att ge medarbetare med psykisk ohälsa ett bra stöd att vara kvar i arbete. För att kunna ta den rollen behöver det finnas bra förutsättningar, kunskap och resurser för cheferna.

Genom forskningsprojektet Chefer som Agerar, där vi samverkar med Göteborgs universitet, söker vi nu chefer med erfarenhet av att stötta medarbetare med psykisk ohälsa till en intervjustudie.

Läs mer detaljer om vem vi söker och hur du kan anmäla ditt intresse på Göteborgs universitets webbsida

https://www.gu.se/forskning/chefer-som-agerar