Maral Babapour Chafi

Maral Babapour Chafi

Ph.D. Människa-Teknik-Design, Projektledare i forskningsprojektet Aktivitetsbaserat arbetssätt i nya Regionens hus

Tel: 031- 342 07 00
Mobil: 0704-304532
maral.babapour.chafi@vgregion.se

Forskningsområde/forskningsintresse 

Min forskning har haft fokus på att förstå samspelet mellan människa och tekniska produkter och system med särskild inriktning mot adoption av innovationer i kontorsmiljöer. Jag har bland annat närstuderat arbetsmiljökonsekvenser av implementering av aktivitetsbaserade flexibla kontor över tid. Resultatet av denna forskning finns sammanfattade i min avhandling ”The Quest for the Room of Requirement - Why Some Activity-based Flexible Offices Work While Others Do Not”. Baserad på fallstudier i avhandlingen förklarar jag varför vissa aktivitetsbaserade kontorslösningar fungerar, med en kartläggning av nyckelfaktorer för att lyckas med utformning av ytor och kontorsprodukter som används i dessa kontor, implementeringsprocessen, och arbetsmiljöarbetet som krävs. Min forskning är tvärdisciplinär och baserad på teorier om adoption av innovationer, design, ergonomi och komplexa sociotekniska system. 
Arbetsmiljöpris till ISM-forskare

Undervisning/handledning

För närvarande är jag bihandledare för en doktorand från avdelningen Design & Human Factors på Chalmers. Jag handleder examensarbete och studentprojekt med inriktning mot användarcentrerad design och produktutveckling, ergonomi och arbetsmiljö.

Pågående forskningsstudier

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Nya Regionens hus  Projektet är upplagt som följeforskning av pågående förändringsprocess för de medarbetare som flyttat till Nya Regionens hus med ett aktivitetsbaserat arbetssätt.  Syftet är att utvärdera effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet och upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse av en övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt vid Nya Regionens hus i Västra Götalandsregionen.  

Publicerat

Forooraghi M, Miedema E, Ryd N, Wallbaum H, Babapour Chafi M (2023) Relationship between the design characteristics of activity-based flexible offices and users’ perceptions of privacy and social interactions
Building Research & Information 2023

Babapour M, Hultberg A, Bosic N.
Post-Pandemic Office Work- Perceived Challenges and Opportunities for a Sustainable Work Environment
Environment. Sustainability 2022
Sammanfattning på svenska

Babapour Chafi, M. and Cobaleda-Cordero, A. 
Methods for eliciting user experience insights in workplace studies- spatial walkthroughs, experience curve mapping and card sorting
Journal of Corporate Real Estate, 2021

A handbook of theories on designing alignment between people and the office environment
Maral Babapour ISM, är medförfattare till ett kapitel tillsammans med Antonio Cobaleda-Cordero och MariAnne Karlsson.
Taylor & Francis Group, 2021

Babapour Chafi, M, Harder M, Bodin Danielsson, C
Workspace preferences and non-preferences in Activity-based Flexible Offices: Two case studies
Applied Ergonomics, 2019
Sammanfattning på svenska

Babapour Chafi, M  
From fading novelty effects to emergent appreciation of Activity-based Flexible Offices: Comparing the individual, organisational and spatial adaptations in two case organisations 
Applied Ergonomics, 2019

Babapour Chafi, M (avhandling) 
The Quest for the Room of Requirement - Why Some Activity-based Flexible Offices Work While Others Do Not 
Chalmers tekniska högskola, April 2019 

Cobaleda Cordero, A., Babapour Chafi, m., Karlsson M   
Feel well and do well at work: A post-relocation study on the relationships between employee well-being and office landscape 
Journal of Corporate Real Estate, 2019  

Babapour Chafi, M., Rolfö L  
Policies in Activity-based Flexible Offices -‘I am sloppy with clean-desking. We don’t really know the rules.’ 
Ergonomics, 2019 

Rolfö, L., Jahncke, H., Slunga Järvholm, L., Öhrn, M., Babapour Chafi, M
Predictors of Preference for the Activity-based Flexible Office 
Proceedings in Human Systems Engineering and Design, 2018