ISM i covid-19 pandemin

Uppdaterad:
Publicerad:
En pappa arbetar hemifrån sittandes på golvet med sittbarn bredvid som leker med klossar

Maj 2020 och inget är som vanligt. Covid-19 pandemin är en stor utmaning på kort och lång sikt för arbetsmiljö, stress och hälsa. Det finns skäl att arbeta långsiktigt, men ISM har även samlat en del konkreta råd för dig vare sig du är chef eller medarbetare, jobbar i hälso- och sjukvård eller har kontoret hemma just nu. Och vi försöker hitta strategier för att bedriva forskning och kunskapsutveckling trots pandemitider. Här kommer några aktuella länkar från ISM.

Att finna ro i orostider

Susanne Ellbin, psykolog på ISM vänder sig i första hand till dig med utmattningssyndrom, men vi kan alla behöva kloka strategier för att hantera den oro som är naturlig när världen har vänts lite upp och ner.

Att finns ro i orostider

Fysisk aktivitet - viktig även i kristider

Jobbar du hemifrån och håller dig mycket inomhus? I kristider rubbas ofta våra rutiner och det är lätt hänt att även fysisk aktivitet och rörelse blir lidande. Agneta Lindegård Andersson, ergonom och forskare på ISM, ger råd i en film om vardagsmotion.

Fysisk aktivitet - viktig även i kristider

Ergonomi och återhämtning vid hemarbete

På grund av covid-19 arbetar allt fler människor hemifrån. Men till skillnad från kontoret är hemmet oftast långt ifrån en optimal arbetsplats för kroppen. Därför har VGR:s företagshälsovård Hälsan och arbetslivet gjort olika filmer som ger råd om enkla anpassningar och övningar som ger aktiv paus och avspänning. 

Ergonomi vid hemarbete

Aktiv paus och avspänning vid hemarbete

Att  leda i kris

När hälso- och sjukvården ställs inför en extra ordinär utmaning, såsom nu i Covid-19, så behövs cheferna för att stötta och ge de bästa förutsättningar i ett mycket svårt läge. I den här korta filmen ger VGR:s företagshälsovård Hälsan och arbetslivet råd till dig som är chef och leder dina medarbetare under pågående kris. 

Att leda i kris

Forskning pågår trots pandemin

ISM bedriver följeforskning om aktivitetsbaserat arbetssätt i Regionens Hus och hade planerat för en stor datainsamling med fokusgruppsintervjuer när pandemin slog till. Med erbjudande av digitalt deltagande har nu datainsamlingen kunnat genomföras. Resultatet blir till forskning och stöd i fortsatt utvecklingsarbete för en bättre arbetsmiljö.

Forskning pågår trots pandemin

Stress och arbetsmiljö i Post Corona

Det kommer också en tid efter covid-19 och då gäller det att tänka till och dra lärdomar av det som har hänt. Vad innebär det för arbetsmiljön för chefer och medarbetare? Hur kan man förebygga stress och utmattning? Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef för ISM reflekterar kring detta i ISM:s nyhetsbrev, maj 2020.

Lärdomar från krisen kan stärka organisationerna