Arbetslust - nytt nummer ute

Uppdaterad:
Publicerad:
En manlig dansare med hantlar bredvid en kvinna

I VGR:s tidskrift Arbetslust kan du läsa om allt från ett friskvårdsprogram för dansare på Göteborgsoperan till Vårdguiden 1177, där en arbetsgrupp testat hur det är att arbeta helt på distans. Du kan ladda ned och läsa tidningen här.

Kort om innehållet:

Hållbar dans främjar hälsan

Göteborgsoperans nyskapande föreställningar i samtida dans ställer höga krav på dansarna. För att hantera utmaningarna och främja dansarnas hälsa har man skapat ett unikt friskvårdsprogram som tar hand om hela dansaren – såväl fysiskt som mentalt. Programmet är ett exempel på VGR:s övergripande satsning på social hållbarhet.

Pilotprojekt lär oss om att leda på distans

Distansarbete kräver en god struktur för samtal och feedback. Det är en av de viktigaste lärdomarna som enhetschef John Pahlm tar med sig från ett lyckat pilotprojekt med sjuksköterskor från Vårdguiden 1177. Hälsan och arbetslivet har stöttat och ISM har utvärderat. 

Så väljer du andra hand i första hand

Läs om VGR:s satsning Åter i bruk, en verksamhet som växer. Nu också med återbruk av IT-skrot. 

AMS satsning lyfter vårdadministrativa medarbetare

Medarbetare inom vårdadministration har länge haft en hög belastning och nya utmaningar väntas när det digitala journalsystemet Millenium införs. För att stärka och stötta yrkesgruppen pågår en regionövergripande insats för de arbetsmiljöansvariga cheferna och Arbetslust var med.

Läs hela nummer 3 eller tidigare nummer av Arbetslust här