Årets första Arbetslust

Uppdaterad:
Publicerad:
Porträtt av Barakat Ghebrehawariat

Ta del av inspirerande exempel, fakta och reflektioner om hur man kan arbeta för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Läs också om hur sjukvårdsapoteket på Södra Älvsborgs sjukhus gjorde för att få till en hälsofrämjande förändring i en omställning.

Att vända blicken

I detta nummer startar en artikelserie i sju delar om diskriminering på jobbet. Tidningen har varit med på en utbildningsdag för HR-medarbetare om etisk diskriminering och intervjuat såväl föreläsare som deltagare. Du kan även ta del av fakta och vad det finns för verktyg i arbetet mot diskriminering. I "tankar om" uppmanas vi av Kristin Eliasson på Kunskapscenter för jämlik vård, att ställa frågor till oss själva om hur vi agerar om det uppstår en situation som kan uppfattas diskriminerande. Slätar vi över eller vågar vi prata om det?

Fem arbetsmiljöområden för att förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö

Läs intervjun med Magnus Åkerström och Agneta Lindegård Andersson, båda forskare på ISM och medförfattare till en kunskapssammanställning om arbetsmiljörisker och friskfaktorer bland hälso- och sjukvårdspersonal. Det krävs insatser på organisatorisk nivå riktade mot områden som arbetstidsfördelning, verksamhetsdesign och arbetssätt, ergonomiska förutsättningar, anställningsvillkor och personalpolitik samt organisationens etiska miljö, är några av slutsatserna i rapporten. 

Sjukvårdsapoteket ställde om med hjälp av processtöd

I denna artikel kan du läsa om ett av många förändringsarbeten inom ramen för Arbetsmiljösatsningen, där sjukvårdsapoteket på Södra Älvsborgs sjukhus med hjälp av en processledare tog sig an utmaningen att rigga en delvis ny organisation, men att göra det på ett sätt som grundade för en hållbar arbetsmiljö på sikt. 

Annat smått och gott

  • En hälsosam väg. Följ en av VGRs medarbetare som nappat på erbjudandet av förmånscykel.
  • "På jobbet" handlar om internatföreståndare Anette Gustafsson, som i nästan 50 år verkat på Billströmska folkhögskolan på Tjörn. 

Du vet väl att du kan prenumerera digitalt på Arbetslust?

Tidningen ges ut fyra gånger om året och sprids ut till alla arbetsplatser inom Västra Götalandsregionen, men är tillgänglig för alla som vill inspireras och få aktuell kunskap om hälsa och arbetsmiljö.

Här hittar du det aktuella numret och kan anmäla digital prenumeration