Digitala föreläsningar om Utmattningssyndrom

Uppdaterad:
Publicerad:
En kvinna föreläser med powepoinbild intill och bakhuvuden från publik

Utmattningssyndrom var temat för ett seminarium på Svenska psykiatriföreningens årsmöte 2023. Där medverkade bland annat Kristina Glise från ISM. Nu finns hennes föreläsning tillgänglig att se via Webben tillsammans med andra föreläsningar under samma seminarium .

Utmattningssyndrom - en nationell expertgrupp

Under ledning av Marie Åsberg har en nationell expertgrupp, där Kristina Glise ingår från ISM, sedan 2019 arbetat med att revidera nuvarande riktlinjer och kommer inom kort att presentera sitt arbete i en bok "Utmattningssyndrom". Övriga medverkande på seminariet ingår också i expertgruppen. 

  • J1 Torsdag kl 9: Marie Åsberg, psykiater och professor em i psykiatri ger bakgrund och sammanfattning av det aktuella arbetet med boken "Utmattningssyndrom".
    Jörgen Herlofson, psykiater, leg. psykoterapeut, talar om vägledande principer för klinisk diagnostik vid stressrelaterad utmattning (09.25)
  • J1 Torsdag kl 10: Anna Nager, specialist och docent i allmänmedicin, talar om aktuell kunskap om utmattningssyndromets patofysiologi
    Kristina Glise, specialist i internmedicin, allmänmedicin, företagshälsovård, arbets- och miljömedicin, med dr ISM, föreläser om utmattningssyndrom, sjukgdomsförloppets tre faser och den fasspecifika kliniska handläggningen. Kristina Glise betonade bland annat vikten av att inkludera arbetsplatsen i rehabiliteringen, då stressorerna ofta finns i arbetsmiljön. Privata stressorer förekommer ofta samtidigt och behöver också hanteras. Individuell behandling erbjuds vid behov och med rätt timing.
  • J1 Torsdag kl 11: Seminariet om utmattningssyndrom avslutades med en pandeldiskussion, som även den går att ta del av via webben. 

Se föreläsningarna här

Svenska psykiatrikongressen 2023 

Scrolla ner till Torsdag J1 med start kl 9