Följ med på invigning av nya Alingsås lasarett

2016 startade arbetet med att bygga om och till Alingsås lasarett. Nu är bygget klart och den sista vårdavdelningen har flyttat in i nya lokaler. Ett vanligt år hade vi haft en invigning med pompa och ståt, i år bjuder vi på en filmad rundvandring i det nya lasarettet.

Sjukhuset har fått tre nya byggnader, fem generella vårdavdelningar, ny matsal, konferenslokaler och entré. Bland annat.

– Vi har byggt ut och byggt om för att kunna erbjuda en god vård till våra patienter i moderna vårdlokaler, men också för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för alla som arbetar här, säger Martin Rösman, sjukhusdirektör vid Sjukhusen i väster.

Alla mottagningar är samlade på entréplanet, så det är enklare för patienterna att ta sig dit från den nya stora entrén. De gamla fyrbäddsrummen är borta och har ersatts av i huvudsak enkelrum för de patienter som är inlagda – med dusch och toalett på rummet och egen tv.

För personalen är lokalerna mer lättarbetade, ljusa och med gott om plats att komma in med medicinsk utrustning. Patientflödena är omgjorda, till exempel ligger preoperativa och postoperativa vården i direkt anslutning till operation, så patienterna inte behöver transporteras långa sträckor emellan.