Kvalitetsfestival 2022

Dela externt

Vill du se/ta bort undertexter? Klicka på symbolen [==] till höger i filmfönstrets nedre list och välj svenska/text av.

Kvalitetsfestivalen är ett årligt evenemang på Sjukhusen i väster som är avsett att fungera som en arena för erfarenhetsutbyte och goda idéer - kollega till kollega.

Årets festival reste runt och besökte alla Sjukhusen i västers fyra sjukhus. Besöket bestod av premiärfestliga programvisningar med live- och filmade inslag, där smarta arbetssätt, utvecklingspepp och goda idéer presenterades. 

Nu kan även du ta del av alla inslag, samlade i en och samma inspirerande festivalfilm (52 minuter). Filmen inleds av sjukhusdirektör Martin Rösman och utvecklingschef Åsa Meland. Därefter följer en rad spännande inslag om ämnen som workshifting, mångkulturell och patientnära vård, folkhälsa, digitalisering, patientsäkerhet, ultraljud, hållbarhet och miljötänk, och mer.

Välkommen på festival!