Filmad föreläsning: Unga och tobak

Vitt snus, e-cigaretter, svart snus och ”gammal” rökning. Ny statistik över användandet bland unga visar branta kurvor. Hur mycket nikotin får man i sig via de nya produkterna? Varifrån kommer de? Hur funkar de?

Svar finns i denna filmade föreläsning med Maria Martini, utvecklingsledare för ANDTS-frågor vid Göteborgs stad (Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak, Spel). Den färska statistik som presenteras kommer från en undersökning som görs var tredje år bland cirka 3500 elever i årskurs nio samt drygt 3500 gymnasieungdomar i Göteborg (senaste undersökningen presenterades hösten 2022).

Vill du se eller ta bort undertexter? Klicka på symbolen [==] till höger i filmfönstrets nedre list och välj svenska.
 

Transkription till Filmad föreläsning om unga och tobak

Lunchföreläsningen ordandes av Folkhälsoenheten på Angereds närsjukhus och hölls i samband med Tobaksfria veckan. Folkhälsoenheten har ett specifikt uppdrag för en jämlik hälsa med fokus på behoven i nordöstra Göteborg där tobaksanvändningen är högre jämfört med befolkningen i stort. Men, när man idag ser hur användningen av de nya tobaksprodukterna ökar bland unga generellt tog de initiativ till att filma föreläsningen för att så många som möjligt ska få ta del av den här kunskapen, som för många av oss är ny. Titta och tipsa andra!