Promenadtavla i lasarettets entré ska inspirera till mer rörelse

Madeleine Lund, Anna Bernvik och Ida Abrahamsson står framför promenadtavlan. Där finns också ett bord med frukt och cider.
Verksamhetsutvecklarna Madeleine Lund och Anna Bernvik samt hälsoinspiratör Ida Abrahamsson. Tillsammans med medarbetare på rehabenheten har de utformat promenadrundor med start- och slutpunkt vid lasarettet.

I huvudentrén på Alingsås lasarett finns numera en tavla med förslag på promenadslingor av olika längd som alla börjar och slutar vid lasarettet. Promenadförslagen finns också här på webbplatsen.

Promenadtavlan är tänkt som en inspiration och hjälp på traven för både patienter, patienters närstående och lasarettets medarbetare att kunna komma ut på en promenad – oavsett om man orkar gå en kortare eller längre runda, eller har mer eller mindre tid till förfogande.

– Promenader är exempel på bra vardagsmotion. Om vi kan vi få in mer kontinuerlig vardagsmotion i tillvaron så kan vi förebygga många välfärdssjukdomar, säger Madeleine Lund som är verksamhetsutvecklare.

– Det handlar också om livskvalitet. Sjukhus är en ganska institutionaliserad miljö, så om man som inneliggande patient har möjlighet att ta sig ut på en promenad är det bra, fortsätter Madeleine.

Rundorna har skapats av utvecklingsstabens och rehabenhetens medarbetare. Samtliga rundor har sin start- och målpunkt vid lasarettet, och har information om hur långa de är (mätt i både antal steg och kilometer) samt hur lång tid det tar att promenera.

Välkommen ut på en promenad!

Kontakt

Anna Bernvik, verksamhetsutvecklare
E-post: anna.bernvik@vgregion.se