Nytt arbetssätt ska säkra jämlik vård vid operation med axelprotes

modell av en axel

Nu ska alla patienter som ska opereras med axelprotes i Västra Götalandsregionen få samma hjälp att komma väl förberedda till operationen, via ett nyutvecklat digitalt program. Alingsås lasarett är först ut i regionen med att testa det nya arbetssättet.

Operation med axelprotes är en avancerad kirurgi där god patientförberedelse är viktig. När en styrgrupp bestående av ortopedkirurger och fysioterapeuter från Västra Götalandsregionens sjukhus har träffats har det framkommit att patientförberedelsen har sett olika ut inom regionen.

– Vi ville säkerställa att alla patienter får samma möjlighet till att förbereda sig för den här operationen på bästa sätt. Tack vare medel från innovationsfonden gjorde vi först en behovskartläggning för att ta reda på vad är det patienterna behöver? Lösningen blev att vi lät bygga ett digitalt program med information som blir tillgängligt för alla i den här patientgruppen, berättar Moa Stenbäcken, som varit en av fyra fysioterapeuter som arbetat med projektet.

Programmet, som innehåller information inför operationen och om återhämtningen efter den är utarbetad från flera olika yrkeskategorier och ska vara heltäckande för patienten. All information finns på samma ställe och kan tas del av i god tid och vid flera tillfällen. Exempel på innehåll: hur går operationen till, vad blir det för resultat, vad händer på sjukhuset, träningsprogram samt avsnitt med frågor och svar. Programmet är skapat i Stöd och Behandling, där olika digitala tjänster inom Västra Götalandsregionen samlas. Stöd och Behandling nås via 1177 och patienten loggar in med sin e-legitimation. Väl inne i Stöd och Behandling kan patienten, förutom att ta del av programmet, också kommunicera direkt med sin vårdgivare.

– På det här sättet höjer vi kvaliteten på processen då vi vet att en väl förberedd patient är mer delaktig i sin vård. Det ökar patientsäkerheten samtidigt som vi säkerställer en lika och jämlik vård, då alla ges samma grundförutsättningar, säger Moa Stenbäcken.

Alingsås lasarett är nu först ut i regionen med att testa det här nya arbetssättet, men tanken är att det även ska rullas ut på regionens övriga enheter. Mölndals Sjukhus/SU är näst på tur.

– Vi är glada att kunna dela med oss av våra kunskaper i den här processen för att ta fram en bra och sammanhållen information, som säkerställer en lika och jämställd vård. En fördel med digitala verktyg är att man alltid kan hålla det uppdaterat. Sedan vet vi att alla patienter inte är bekväma med digitala verktyg, så vi kommer ha kvar broschyrer också, säger Martin Olson, enhetschef Kirurgi och ortopedi.

Fakta axelproteser

Vid en axelledsoperation med protes ersätts den slitna leden i axeln med en protes, genom att ledhuvud och ledskål byts ut mot en konstgjord kula och ledskål. Operationen görs för att minska smärtorna från axelleden och förbättra rörligheten. Kontinuerlig fysioterapi är viktigt för att uppnå ett bra resultat.