Uppdaterad 11 juni: Vårdförbundets konfliktåtgärder mot Alingsås lasarett

Sedan den 4 juni pågår en strejk då fackförbundet Vårdförbundet inte är överens med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om ett nytt avtal. 11 juni utvidgade Vårdförbundet sin strejk, vilket omfattar enheter på Alingsås lasarett.

Vilka patienter berörs?

Invånare och patienter kommer att märka av konflikten i olika utsträckning eftersom planerad vård kommer att påverkas. För vissa kommer det inte att märkas alls, medan det för andra kan innebära längre väntetider eller att planerade besök bokas om.

Berörda verksamheter

Här hittar du de verksamheter och avdelningar som berörs av Vårdförbundets strejkvarsel och från vilket datum det gäller. Berörda verksamheter - Västra Götalandsregionen

Hur ska jag agera som patient?

  • Utgå från att ditt inbokade besök blir av. Du blir kontaktad om ditt besök påverkas.
  • Om du har behov av vård ska du fortsätta kontakta vården som vanligt. Du kan alltid ringa 1177 för att få råd och de kommer att hänvisa dig till rätt mottagning.
  • Vid akuta situationer ska du ringa nödnumret 112.
  • Uppgifter om mottagningars eventuellt förändrade utbud, telefon- och öppettider eller annan tillfällig information till följd av konflikten finns på Hitta vård på 1177.se.