Patientnämnden

Är du inte nöjd med vården? Här kan du klaga på vården eller lämna synpunkter på den vård du eller din anhörig har fått i Västra Götalandsregionen. Patientnämnden är en opartisk instans och fungerar som en länk mellan dig och din vårdgivare. Patientnämnden rekryterar, utbildar och förordnar stödpersoner för patienter som tvångsvårdas. Att vara stödperson är ett betydelsefull uppdrag som grundar sig i viljan att finnas till hands som en medmänniska.

Många olika personporträtt

Klaga på vården

Om du upplevt något i vården som du inte är nöjd med kan du klaga eller lämna synpunkter.

Aktuella rapporter