Patientnämnden

Är du inte nöjd med vården? Här kan du klaga på vården eller lämna synpunkter på den vård du eller din anhörig har fått i Västra Götalandsregionen. Patientnämnden är en opartisk instans och fungerar som en länk mellan dig och din vårdgivare.

Många olika personporträtt

Klaga på vården

Om du upplevt något i vården som du inte är nöjd med kan du klaga eller lämna synpunkter.

Flicka håller händerna för ögonen på en äldre man

Patientnämnden berättar

Ta del av våra rapporter där vi synliggör och lyfter problematik i vården utifrån inkomna klagomål och patienternas upplevelser.

Ung kille med keps kliar sig bekymrat i ögat

Tvångsvård

För dig som tvångsvårdas eller för dig som vill bli stödperson.

Aktuella rapporter

 • Publicerad:
  Väntan på vård

  Patienters upplevelser i väntan på operation eller annan behandling

 • Publicerad:
  Långvarig smärta

  Kan bli en upplevelse av att inte känna sig lyssnad till.

 • Publicerad:
  Årsredovisning 2022

  Årsredovisning patientnämnden 2022