Kirurgisk behandling

Ibland kan kirurgiska åtgärder vara aktuellt vid trycksår. Nekrotisk vävnad och infekterad benvävnad kan förhindra sårläkning och då kan det behövas en sårrevision. Detta för att ge förutsättningar för fortsatt behandling av såret enligt nedan.

Undertrycksbehandling - vars målsättning är att ge förutsättningar för definitiv kirurgi eller i vissa fall för att läka såret sekundärt

Lambåplastik (i kombination med sårrevision) - innebär att hud och underliggande vävnad lossas från sitt underlag och förflyttas på en stjälk genom vilken lambån får sin blodförsörjning, för att täcka en närliggande huddefekt. Målsättningen är primär åtgärd för läkning av såret.

Hudtransplantation - endast i undantagsfall  i form av delhudstransplantat som "hyvlas" bort från "tagstället"  oftast lårets framsida.