Produktgrupper trycksår

Produkter för lokalbehandling grupperas under rubriker som anger huvudsakligt innehåll/användningsområde.

Vilka/vilken produkt som anges inom varje grupp styrs av rekommendationer från Referensgruppen inom Förband & Sårläkning Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad: 2017-10-30 15:02