Omläggningsförslag vid djupa trycksår

Starkt vätskande, icke infekterat, utan nekroser:

Skydda sårkanter med Cavilon Fyll sårhåla till 3/4 med Aquacel /Durafiber eller Suprasorb A. Täck med ett polyuretanförband med häftkant, t.ex. Mepilex Border eller Tegaderm Foam Adhesive

Starkt vätskande, infekterat, utan nekroser:

Skydda sårkanter med Cavilon
Klä sårbotten med Iodosorb. (Risk finns att Iodosorbkompressens nät blir kvar i djupa sår, därför rekommenderar vi att detta tas bort)
Fyll sårhåla till 3/4 med Aquacel / Durafiber eller Suprasorb A. Täck med ett polyuretanförband med häftkant, t.ex. Mepilex Border eller Tegaderm Foam Adhesive.

Starkt vätskande, med nekroser:

Skydda sårkanter med Cavilon
Stryk Suprasorb GIodosorbkompress. Klä sårbotten med kompressen (gelsidan mot såret)
(Risk finns att Iodosorbkompressens nät blir kvar i djupa sår, därför rekommenderar vi att detta tas bort)
Fyll sårhåla till 3/4 med Aquacel/ Durafibereller Suprasorb A.
Täck med ett polyuretanförband med häftkant, t.ex. Mepilex Border eller Tegaderm Foam Adhesive.