Terapigrupp Diabetes

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Diabetes.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Rekommendationer och terapiråd

Utvidgade terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Relaterad information

Vårdprogram VGR

Barn- och ungdomsdiabetes (2008, granskad januari 2014)

Diabetesfoten (2008, granskad januari 2014)

Diabetes och graviditet (2008, granskad januari 2014)

Diabetes och äldre (2008, granskad januari 2014)

Diabetes - Individuell vårdöverenskommelse (2008, reviderad februari 2014)

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för diabetesvård - stöd för styrning och ledning (2015)

Nationell utvärdering 2011 - Diabetesvård - Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning  (2012)

Kost vid diabetes - en vägledning till hälso- och sjukvården (2011)

Läkemedelsverket

Diabetes typ 2

Behandlingsrekommendation (2017)

Bakgrundsdokumentation (2017)

Sveriges Kommuner och Landsting

Kunskapsstöd (behandlingsstrategier, vårdprogram, grupputbildning)

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Läkemedelsboken (LB) 2014, interaktiv version med följande underkapitel:

Diabeteshandboken - en problemorienterad uppslagsbok både för patienter och alla inom sjukvården som kommer i kontakt med diabetespatienter Ansvarig: Peter Fors, överläkare vid medicinkliniken, Alingsås lasarett

Översättning HbA1c - Medelblodsocker

Kontaktpersoner                         

Ordförande Peter Fors, överläkare E-postadress  Medicinkliniken, Alingsås Lasarett

Sekreterare Lina Bladh, apotekare E-postadress, Närhälsan

Övriga medlemmar

Jan Alvång, distriktsläkare, Närhälsan Källstorp vårdcentral, Trollhättan

Victoria Carter, diabetessköterska, Diabetesmottagningen, Alingsås lasarett

Andreas Ejdesjö, ST-läkare, Brämhult vårdcentral, Brämhult

Gun Forsander, överläkare, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jens Halldin, distriktsläkare, Närhälsan Hjälbo vårdcentral, Göteborg

Johan Lindström, distriktsläkare, Närhälsan Lerum vårdcentral, Lerum

Stefan Pinkava, underläkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bo Rylander, distriktsläkare, FoU-centrum Primärvård och Tandvård, Skövde

Pia Steffensen, distriktsläkare, Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26