Terapigrupp Diabetes

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Diabetes.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Regionala medicinska riktlinjer

Diabetes typ 2 (juni 2016) (revidering pågår)

Egenmätning av blodglukos vid diabetes (juni 2016) (revidering pågår)

Relaterad information

Nationella vårdprogram

Barn- och ungdomdiabetes

Vårdprogram VGR

Diabetesfoten (2008, granskad januari 2014)

Diabetes och graviditet (2008, granskad januari 2014)

Diabetes och äldre (2008, granskad januari 2014)

Diabetes - Individuell vårdöverenskommelse (2008, reviderad februari 2014)

Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för diabetesvård - stöd för styrning och ledning (2017)

Nationella riktlinjer för diabetesvård - stöd för styrning och ledning (2015)

Kost vid diabetes - en vägledning till hälso- och sjukvården (2011)

Läkemedelsverket

Diabetes typ 2

Behandlingsrekommendation (2017)

Bakgrundsdokumentation (2017)

Sveriges Kommuner och Landsting

Kunskapsstöd (behandlingsstrategier, vårdprogram, grupputbildning)

Webbutbildning för vård av äldre med diabetes

Läkemedelsboken (LB), interaktiv version med följande underkapitel:

Diabeteshandboken - en problemorienterad uppslagsbok både för patienter och alla inom sjukvården som kommer i kontakt med diabetespatienter Ansvarig: Peter Fors, överläkare vid medicinkliniken, Alingsås lasarett

Översättning HbA1c - Medelblodsocker

Kontaktpersoner                         

Ordförande Peter Fors, överläkare E-postadress  Medicinkliniken, Alingsås Lasarett

Sekreterare Lina Bladh, apotekare E-postadress, Närhälsan

Övriga medlemmar

Jan Alvång, distriktsläkare, Närhälsan Källstorp vårdcentral, Trollhättan

Victoria Carter, diabetessköterska, Diabetesmottagningen, Alingsås lasarett

Andreas Ejdesjö, distriktsläkare, Brämhult vårdcentral, Brämhult

Gun Forsander, överläkare, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jens Halldin, distriktsläkare, Närhälsan Hjällbo vårdcentral, Göteborg

Johan Lindström, distriktsläkare, Närhälsan Lerum vårdcentral, Lerum

Stefan Pinkava, underläkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Madeléne Sandqvist, överläkare, Sektionen för Endokrinologi, Diabetologi och Metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pia Steffensen, distriktsläkare, Capio vårdcentral Grästorp