Terapigrupp Psykiatri

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Psykiatri.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Regionala medicinska riktlinjer

Insomni (jan 2016)
Tilläggsinfo RMR insomni (feb 2016)
Depression (feb 2016)
Tilläggsinfo RMR Depression (feb 2016)
Bipolär sjukdom (dec 2016)
Demens (dec 2016)
Ångestsjukdomar (2014)
Årligt hälsosamtal och somatisk kontroll av patienter med långvarig psykisk ohälsa (november 2016)
Tilläggsinfo RMR Ångestsjukdomar (feb 2016)

Utredning och uppföljning vid demenssjukdom (feb 2014) 
Sjukdomsförebyggande åtgärder vid riskbruk av alkohol (okt 2016)

Kontaktpersoner                         

Ordförande Ingrid Lindstedt, E-postadress, överläkare, Psykiatrisk klinik, Kungälvs sjukhus

Sekreterare Georg Dolk, E-postadress, Apotekare, Sjukhusapoteket VGR/SÄS

Övriga medlemmar

Babak Assadi-Nejad, läkare, Klin farm SU/Sahlgrenska

John Karlsson-Sondell, Apotekare, Regional vårdanalys

Magnus Geirsson, distriktsläkare, VC Norrmalm, Skövde

Ulla-Britt Mattsson, överläkare, Område 2 Neuropsykiatri SU/Mölndal

Valentin Dinca, överläkare, Vuxenpsykiatriska kliniken SÄS

Henrik Nyström, distriktsläkare, Torpavallens Vårdcentral

Lars Joelsson, överläkare, BUP NU-sjukvården

Senast uppdaterad: 2017-08-17 08:58