Terapigrupp Mage - tarm

Här finner du riktlinjer, råd och information från terapigrupp Mage - tarm.

Terapigrupperna arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i VGR för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Aktuellt

Rekommendationer och terapiråd

Utvidgade terapiråd

Regionala medicinska riktlinjer

Kontaktpersoner                         

Ordförande Antal Bajor, E-postadress, överläkare, Med klin, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Sekreterare Susanne Mirshahi, E-postadress, apotekare, Läkemedelsenhet/Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Övriga medlemmar

Carola Kullberg Lindh, överläkare, Barn- och ungdomsmedicin, Lerum

Anders Lasson, överläkare, Med klin, Södra Älvsborgs Sjukhus

Jobst Mailänder, distriktsläkare, Sotenäs vårdcentral, Hunnebostrand

Thomas Meedt, ST-läkare, Brämhults vårdcentral

Mikael Olsson, överläkare, Med.klin. NU-sjukvården, NÄL

Maria Pagoldh, överläkare, Med. klin. SU/Östra

Daniel Pouragheli, ST-läkare, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Andreas Schult, specialistläkare, Transplantation, SU/Sahlgrenska

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26