Välkommen på invigning av SHIFT CARE den 27 september!

Publicerad:

Forskarskolan SHIFT CARE- Swedish researcH school in Integrated CARE for Future Teachers fokuserar på kunskapsutveckling som genom lärande och forskning stödjer omställningen till Nära vård för personer i olika åldrar med komplexa vårdbehov.

Forskarskolan SHIFT CARE- Swedish researcH school in Integrated CARE for Future Teachers fokuserar på kunskapsutveckling som genom lärande och forskning stödjer omställningen till Nära vård för personer i olika åldrar med komplexa vårdbehov.

Forskarskolan drivs tillsammans av fyra lärosäten: Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.

Invigning

Datum: 27 september

Tid: 13:00 - 17:00

Plats: Hörsal Arvid Carlsson Academicum, Medicinargatan 3, Göteborg 

Preliminärt program:

  • Inledning och välkommen
  • Presentation av forskarskolan SHIFT CARE och inspel från andra forskarskolor
  • Keynote speakers
  • Paneldiskussion med representanter och företrädare från sjukhus, primärvård, kommun, SKR, FoU VGR, patientförening och civilsamhället
  • Mingel och fika
  • Get-to-know each other och poster session.

 

Anmälan 

Senast 19 september