MFM340 – Forskningsmetodik för hälso- och sjukvårdsanställda 10.5 hp

Kursen Forskningsmetodik för hälso- och sjukvårdsanställda (MFM340, 10,5 hp) vänder sig till samtlig personal inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen med kunskaper motsvarande kandidatexamen.

Kursen erbjuds som en uppdragsutbildning på avancerad nivå vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Kursen ger 10,5 högskolepoäng och går att läsa i Göteborg och Borås.

Vetenskapligt arbete ST-läkare i allmänmedicin

ST-läkare i allmänmedicin och medarbetare i primär och nära vård inom VGR har möjlighet till vetenskaplig handledning via FoU primär och nära vård.

För att bli klar specialist i allmänmedicin och bli färdig med delmål 2015:8a5 respektive 2021:8 behöver du genomföra ett skriftligt arbete på vetenskaplig grund. Du som ST-läkare kan välja att göra en litteraturstudie parallellt med kursen från och med våren 2023. På detta vis blir du klar med både kurs och vetenskapligt arbete som ingår i delmål a5 (2015:8) respektive STa3 (2021:8). Det här kräver att du under terminen tar ut avsatt ledighet för både kurs och arbete, dvs 50 dagar. Du kan även genomföra ditt projektarbete eller litteraturstudie efter kursens slut. För att få handledning genom FoU primär och nära vård behöver detta arbete genomföras inom ett år efter avslutad kurs.

Kurskostnad

Att som ST-läkare genomföra kursen innebär en kostnad på 34% av ett prisbasbelopp vilket under 2024 motsvarar 19482 kr. Summan räknas upp med prisbasbeloppet 2025. Dessutom tillkommer kostnad för vetenskaplig handledning med 32% av ett prisbasbelopp vilket under 2024 motsvarar 18336 kr, som också kommer att räknas upp utifrån 2025 års prisbasbeloppsnivå när denna är fastställd av regeringen.

Kursort: Borås

Kursdatum 2024: 24/1, 31/1, 7/2, 21/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 2/5 (då 1/5 är röd dag), 15/5, 29/5, 5/6

Kursort: Göteborg

Kursdatum 2024: 16/1, 23/1, 30/1, 13/2, 27/2, 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5, 21/5 och 4/6

Ansökan är öppen 15 augusti - 15 september

För att din ansökan ska vara komplett behöver du ladda upp en signerad blankett som bilaga i din ansökan. Nedan finner du instruktioner på hur du gör det:

  1. Fyll i fälten i ansökan.
  2. Klicka på knappen "Korrekturläs och publicera".
  3. Läs igenom din ansökan så att du har fyllt i korrekta uppgifter och klicka sedan på knappen "Publicera".
  4. Högst upp på din skärm kommer nu fram en gul list med texten "Klicka här för att skriva ut din blankett för att din ansökan ska bli komplett". Klicka på denna list.
  5. Skriv ut din blankett genom att klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger.
  6. Denna blankett ska signeras av dig själv, din verksamhetschef och din kliniska handledare. Här finns även saker de ska intyga. Det är viktigt att din verksamhetschef läser igenom blanketten för att förstå vad kursen innebär i form av frånvaro och tillgång till dataprogram.
  7. Ladda upp den signerade blanketten som bilaga i din ansökan. Det gör du genom att gå till www.researchweb.org/is/foualvsborg och logga in. Din ansökan hittar du under mina sidor, mina ansökningar och mina kursansökningar. Ansökningstiden till 2025 års kurs har inte öppnats. 

Länk till ansökan för våra kurser (researchweb.org)