Om FoU primär och nära vård i Västra Götalandsregionen

FoU primär och nära vård är en del av regionområde FoUUI* primär och nära vård och finns lokaliserat på fyra lokala noder. Noderna är placerade på FoUUI-centrum som verkar inom olika geografiska områden i Västra Götalandsregionen.

Varje lokal nod arbetar med att stimulera, stötta och initiera forskning och utveckling lokalt, i samverkan med övriga FoU-noder och övriga verksamheter samlokaliserade på respektive FoUUI-centrum. Samverkan sker även regionalt, nationellt och internationellt

Läs mer om respektive nod och vad vi inom FoU primär och nära vård erbjuder lokalt genom länkarna på denna sida. 

För övergripande frågor kan du skicka e-post till oss: fou.primarvard@vgregion.se

*Forskning, utbildning, utveckling, innovation, implementering

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss inom FoU primär och nära vård.

Årsstatistik från projektdatabasen FoU i VGR

Västra Götalandsregionen sammanställer årligen statistik från
projektdatabasen FoU i VGR.

Årsstatistiken omfattar alla förvaltningar inom Västra Götalandsregionens
hälso- och sjukvårdsverksamhet samt privata vårdgivare med avtal enligt Vårdval.

I årsstatistiken finns information om följande:

  • Anställning och akademisk grad
  • Vetenskapliga publikationer
  • Forskningsprojekt

Årsstatistik för FoU primär och nära vård för 2022 i projektdatabasen FoU i VGR


Två tågspår blir till ett.

Regionområde FoUUI primär och nära vård

Regionområde FoUUI primär och nära vård är en tydlig och engagerad samverkanspartner, en fullskalig aktör och en sammanhållen stödresurs för forskning, utbildning, utveckling, innovation och implementering av ny kunskap och nya arbetssätt inom primär och nära vård. (www.vgregion.se)

Årsrapport 2023

Regionområde FoUUI primär och nära vårds årsrapport för år 2023. Rapporten fokuserar på regionområdets arbete mot samtliga delområden i omställningsstrategin för hälso- och sjukvården.