Vetenskapligt förhållningssätt

Syftet med kursen är att lära ut ett grundläggande medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt.

Efter avslutad kurs ska du kunna förhålla dig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som du använder i ditt dagliga arbete, det vill säga bli en kritisk konsument av vetenskapliga rön.

Du ska kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som bland annat finns i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare verksamma inom Västra Götalandsregionen eller vid verksamheter med vårdavtal med Västra Götalandsregionen.

Om inte platserna fylls kan andra yrkesgrupper beredas plats.

För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller kursen kraven för hela delmål a5 SOSFS 2015:8 alternativt delmål 19 SOSFS 2008:17, det vill säga på såväl kurs som ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.


Kursdatum

Kursdatum för 2025: 15/1, 22/1, 23/1, 24/1, 30/1, 5/2, 6/2, 12/2, 13/2, 20/2, 21/2, 27/2, 6/3, 12/3, 13/3, 20/3, 27/3, 4/4, 10/4, 11/4, 15/4, 16/4, 17/4, 24/4, 25/4, 8/5, 15/5


Kursmål

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna förhålla sig vetenskapligt till de kunskaper och metoder som används i det dagliga arbete, det vill säga bli kritiska konsumenter av vetenskapliga rön.

Deltagarna ska kunna söka, läsa, bedöma och använda existerande medicinsk kunskap som bland annat finns i medicinska artiklar, eller kunna konstatera att sådan kunskap saknas.

Avsikten är att hinna med kursens alla moment på de schemalagda kursdagarna.

För godkänd kurs krävs närvaro på de handledarledda dagarna. Under kursen arbetar deltagarna med en litteraturstudie, som ska redovisas i form av en skriftlig rapport enligt vetenskapliga principer. På slutseminariet gör deltagarna en muntlig presentation av sin litteraturstudie med stöd av PowerPoint-bilder. Deltagarna ska även opponera på en annan deltagares litteraturstudie. Resultaten från litteraturstudierna ska vara av en så god kvalitet att de kan komma vårdverksamheterna till nytta.


Kursinnehåll

 • Föreläsningar om olika studietyper, kvalitativa metoder, statistik, etiska frågeställningar, litteratursökning, EBM, etc.
 • Att omsätta en idé eller frågeställning till en forskningsbar fråga.
 • Att fördjupa sig i den vetenskapliga litteraturen som rör frågeställningen.
 • Att genomföra en litteraturstudie enligt vetenskapliga principer, med bakgrund, metod, resultat och implikationer för den egna praktiken.
 • Att redovisa sina resultat i en skriftlig rapport och i muntlig form, samt opponera på en annan kursdeltagares litteraturstudie. Word- och PowerPoint-mallar ska användas.
 • Vi använder Lärportalen i vår kurs och där hittar du allt som rör kursen, till exempel föreläsningsmaterial, schema och fördjupningsmaterial. Du får tillgång till Lärportalen när du är antagen till kursen.


Kursavgift

Kursavgift 2024 var 37 818 kr. Summan baseras på årets prisbasbelopp och kommer att justeras för år 2025. Kursavgiften faktureras och betalas före kursstart. Kurskostnaden inkluderar vetenskaplig handledning, kursmaterial, förmiddags- och eftermiddagsfika, samt lunch på avslutningsdagen.


Ytterligare information

 • För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller godkänd kurs kraven i hela delmål 19 inom SOFSF 2008:17 eller 2015:8 a5, det vill säga på såväl kurs som ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.
 • Kursen bedrivs i samarbete mellan FoU primär och nära vård Fyrbodal och NU-sjukvårdens FoU-enhet.
 • Litteraturstudien skrivs på svenska språket och de artiklar som används inom kursen är ofta skrivna på engelska. Därför krävs att sökande har goda kunskaper i båda dessa språk för att kunna genomföra kursen inom schemalagd kurstid. Kunskaperna i svenska ska minst motsvara godkänd nivå C1.  
 • Språklig handledning ingår inte i kursen. Om språklig handledning behövs tillhandahålls det av klinisk handledare.
 • Sökande ska ha tillgång till Office 365 genom "Användartjänst Avancerad" eller motsvarande som ger tillgång till fullversion av Word och PowerPoint. Sökande ska ha goda kunskaper i att använda dessa.

Ansökan är öppen 15 augusti - 15 september

För att din ansökan ska vara komplett behöver du ladda upp en signerad blankett som bilaga i din ansökan. Nedan finner du instruktioner på hur du gör det:

 1. Fyll i fälten i ansökan.
 2. Klicka på knappen "Korrekturläs och publicera".
 3. Läs igenom din ansökan så att du har fyllt i korrekta uppgifter och klicka sedan på knappen "Publicera".
 4. Högst upp på din skärm kommer nu fram en gul list med texten "Klicka här för att skriva ut din blankett för att din ansökan ska bli komplett". Klicka på denna list.
 5. Skriv ut din blankett genom att klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger.
 6. Denna blankett ska signeras av dig själv, din verksamhetschef och din kliniska handledare. Här finns även saker de ska intyga. Det är viktigt att din verksamhetschef läser igenom blanketten för att förstå vad kursen innebär i form av frånvaro och tillgång till dataprogram.
 7. Ladda upp den signerade blanketten som bilaga i din ansökan. Det gör du genom att gå till www.researchweb.org/is/foualvsborg och logga in. Din ansökan hittar du under mina sidor, mina ansökningar och mina kursansökningar. Ansökningstiden till 2025 års kurs har inte öppnats. 

Länk till ansökan för våra kurser (researchweb.org)

Kontaktuppgifter till kursansvariga

FoU-ledare Johan Granlund, e-post: johan.m.granlund@vgregion.se
FoU-strateg Karin Mossberg, e-post: karin.mossberg@vgregion.se
FoU-koordinator Eva Larsson, e-post: eva.yvo.larsson@vgregion.se

Kursadministration, e-post: kursadm.fou.fbd@vgregion.se