Kurs i grundläggande forskningsmetodik för ST-A

Syftet med kursen är att lära ut ett grundläggande medicinskt, vetenskapligt syn- och förhållningssätt, i kombination med genomförande av självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer.

Efter avslutad kurs ska du kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga metoder och forskningsetiska principer. Du ska kunna kritiskt granska och värdera medicinsk vetenskaplig information så att du kan ta ansvar för att vetenskaplig kunskap tillämpas i hälso- och sjukvården.

Målgrupp

Kursen vänder sig till ST-läkare i allmänmedicin verksamma inom i Västra Götalandsregionen eller vid verksamheter som har vårdavtal med Västra Götalandsregionen.


För ST-läkare i allmänmedicin uppfyller kursen kraven för hela delmål a5 (2015:8) respektive STa3 HSLF-FS 2021:8, det vill säga på såväl kurs som ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.


Kursdatum

Kursdatum med obligatorisk närvaro är 21/1, 28/1, 4/2, 18/2, 4/3, 8/4 och 6/5.

Kurs och vetenskapligt arbete beräknas ta minst 35 dagar att genomföra. Vi rekommenderar att kursdeltagare tar två dagar ledigt i veckan under hela kursperioden och att en av dessa två dagar förläggs till tisdagar.

Kursdeltagare behöver dessutom ytterligare en sammanhängde vecka i slutet av kursen för att färdigställa litteraturstudien.


Kursinnehåll

 • Undervisning genom föreläsningar, digitala föreläsningar, självstudieuppgifter, gruppövningar och seminarier.
 • Kursen ställer stora krav på självstudier och självständigt arbete inför varje schemalagd träff.
 • Undervisning om vetenskaplig metodik, kvalitativ och kvantitativ metod, forskningsetik, litteratursökning, evidensbaserad medicin osv.
 • Att genomföra en litteraturstudie enligt vetenskapliga principer, med bakgrund, metod, resultat och implikationer för den egna praktiken.
 • Att redovisa sina resultat i en skriftlig rapport och i muntlig form, samt opponera på en annan kursdeltagares litteraturstudie.

Kurskostnad

Avgiften omfattar både kurs och vetenskaplig handledning och är för vårterminen 2025 27 500 sek.


Ytterligare information

 • Undervisningsspråk är svenska. Litteraturstudien skrivs på svenska eller engelska och de artiklar som används inom kursen är ofta skrivna på engelska. Därför krävs att sökande har goda kunskaper i båda dessa språk för att kunna genomföra kursen inom schemalagd kurstid. Kunskaperna i svenska ska minst motsvara godkänd nivå C1.
 • Språklig handledning ingår inte i kursen. Om språklig handledning behövs tillhandahålls det av klinisk handledare.

Användartjänst och e-bibliotek

Sökande ska ha tillgång till avancerad användartjänst i office 365 eller motsvarande och tillgång till detta under hela kursen samt under arbetet med projektet. Det innebär fullversion av Microsoft Office-programmen, i första hand Word, PowerPoint och Excel samt god kunskap i att använda dessa. Sökande behöver dessutom ha möjlighet att installera referenshanteringsprogramvara.

Samtliga kursdeltagare behöver tillgång till ett aktivt AD-konto i VGR för åtkomst till e-biblioteket, alternativ motsvarande åtkomst till vetenskaplig litteratur.


Kontaktuppgifter till kursansvariga

Elvira Lange, FoU-strateg

Inger Hansson, FoU-koordinator

Kursadministration, e-post: rh.gsb.foukurser@vgregion.se


Ansökan

Ansökan till kursen höstterminen 2024 öppnar 22 januari kl 08.00. Sista ansökningsdag är den 22 februari.

Klicka här för ansökan (researchweb.org)

För att din ansökan ska vara komplett behöver din verksamhetschef, din kliniska handledare och du själv signera en blankett. På blanketten finns  saker att intyga. Det är viktigt att din verksamhetschef och din kliniska handledare läser igenom blanketten för att förstå vad kursen innebär i form av frånvaro, tillgång till dataprogram och språkkunskaper.

Blanketten signeras enklast med BankID. Har din chef och din handledare inga konton i Researchweb måste de skapa sådana med samma e-postadresser som inbjudan skickades till för att kunna signera. Om någon av berörda parter inte vill signera med BankID går det att skriva ut blanketten och ladda upp en signerad blankett som bilaga i din ansökan.

Nedan finner du instruktioner över hur du signerar din ansökan med BankID alternativt genom utskriven blankett.

Signering med BankID

Blanketten ska vara signerad av alla parter senast den 1 mars.

 1. Fyll i fälten i ansökan.
 2. Klicka på knappen "Korrekturläs och slutför".
 3. Läs igenom din ansökan så att du har fyllt i korrekta uppgifter och klicka sedan på knappen "Slutför".
 4. Blanketten dyker upp direkt efter du klickat på "Slutför". Du kan nå din blankett igen ifall du inte skriver ut den direkt genom att klicka på knappen "blankett" när du tittar på din ansökan.
 5. Längst ner i blanketten kan klicka på antingen "Mobilt BankID" eller ”BankID". Efter det har du möjlighet att skriva in ditt personnummer och klicka på Fortsätt.
 6. Gå till BankID-appen på din mobil om du valde "Mobilt BankID" eller starta BankID-appen på datorn om du valde ”BankID”. Signera i appen.

Klart!


Signering av utskriven blankett

Den signerade blanketten ska vara uppladdad senast den 1 mars.

 1. Fyll i fälten i ansökan.
 2. Klicka på knappen "Korrekturläs och slutför".
 3. Läs igenom din ansökan så att du har fyllt i korrekta uppgifter och klicka sedan på knappen "Slutför".
 4. Blanketten dyker upp direkt efter du klickat på "Slutför". Du kan nå din blankett igen ifall du inte skriver ut den direkt genom att klicka på knappen "blankett" när du tittar på din ansökan.
 5. Skriv ut din blankett genom att klicka på knappen "Skriv ut” längst ner till höger.
 6. Ladda sedan upp den signerade blanketten som bilaga i din ansökan. Det gör du genom att gå till www.researchweb.org/is/foualvsborg (researchweb.org) och logga in. Din ansökan hittar du under mina sidor, mina kursansökningar. Klicka därefter på "ändra" och scrolla ner till sektionen "Bilagor" och ladda upp din signerade blankett.

Klart!