Publikationer

Här får du ta del av de senaste vetenskapliga publikationerna och avhandlingarna från medarbetare inom primär och nära vård i Västra Götalandsregionen.

Avhandlingar

Du kan här ta del av avhandlingar publicerade av medarbetare inom primär och nära vård i Västra Götalandsregionen. Här finns också information om planerade och genomförda licentiatseminarium och disputationer.